16 listopada odbędzie się doroczne spotkanie przedstawicieli 4EU+ Alliance. Tym razem przybierze formułę online. Organizatorem spotkania jest Uniwersytet Karola w Pradze.

Uniwersytet Warszawski jest członkiem Sojuszu 4EU+ – sieci sześciu europejskich uczelni badawczych, do której należą też: Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet Mediolański (Włochy) oraz Uniwersytet Sorboński (Francja). W 2019 roku Sojusz otrzymał status uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+.

 

Spotkanie potrwa od 9.00 do 18.00 i będzie się składało z trzech głównych części:

 

  • micro think-tanks (9.00–11.30) – równoległe panele dyskusyjne, dotyczące kierunków dalszego rozwoju Sojuszu 4EU+, w tym np. zagadnień poświęconych synergii badań i edukacji czy mobilności akademickiej – spotkanie przeznaczone dla osób aktywnie zaangażowanych w działania Sojuszu (liczba miejsc ograniczona, zapisy zakończone);
  • General Assembly (12.30–13.45) – sesja, w której zostaną zaprezentowane: podsumowanie ostatniego roku działalności Sojuszu 4EU+, a także zadania Sojuszu i jego obszarów flagowych na kolejny rok. W trakcie General Assembly odbędzie się też inauguracja Rady Akademickiej Sojuszu (4EU+ Academic Council). Przewidziana jest również otwarta dyskusja z udziałem uczestników. Możliwe będzie także zadawanie pytań – spotkanie adresowane do osób aktywnie zaangażowanych w działania Sojuszu (liczba miejsc ograniczona, zapisy zakończone);
  • Open Session (16.00–18.00) – forum z udziałem członków społeczności Sojuszu 4EU+ zaangażowanych w jego działania oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej, partnerów stowarzyszonych Sojuszu, ministerstw, innych sojuszy uniwersyteckich, a także organizacji szkolnictwa wyższego – link do transmisji poniżej.

Link do wirtualnych pokoi, w których zorganizowane zostaną poszczególne sesje, otrzymają jedynie zarejestrowani uczestnicy. Obrady odbędą się w języku angielskim, bez tłumaczenia na języki narodowe.

 

W ramach 4EU+ Annual Meeting 2020 zaplanowane są także zamknięte spotkania organów zarządczych Sojuszu: Governing Board (rektorzy poszczególnych uczelni), prorektorów ds. kształcenia i spraw naukowych, Academic Council.

 

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie 4EU+ Alliance >>

Transmisja sesji otwartej (Open Session) Sojuszu 4EU+: