W 2021 roku po raz drugi przyznane zostaną dwa dwuletnie stypendia dla kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na UW i chcących specjalizować się w zakresie uczenia maszynowego. Termin składania aplikacji przedłużono do 26 października.

Program stypendialny DeepMind umożliwia zdolnym studentom z grup niedostatecznie reprezentowanych w badaniach nad uczeniem maszynowym kontakt z naukowcami i pracownikami przedsiębiorstwa oraz naukę na wiodących uczelniach. W roku akademickim 2021/2022 zostaną przyznane dwa stypendia – dla kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, chcących specjalizować się w zakresie uczenia maszynowego i prowadzić badania naukowe w tej dziedzinie.

 

Inna inicjatywa, której celem jest zwiększenie różnorodności w tej dziedzinie, to szkoła letnia Eastern European Machine Learning (EEML) organizowana corocznie przez naukowców z DeepMind.

 

Razem na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji

– Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z DeepMind w tym ważnym programie stypendialnym. Nasz wydział jest zdeterminowany, by przyczynić się do wyeliminowania barier, które powstrzymują kobiety przed rozwojem kariery w informatyce – mówi prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

Zuzanna Kwiatkowska, laureatka pierwszej edycji programu, współpracuje z dr. Jackiem Cyranką (WMIM UW) i dr. Mateuszem Malinowskim (DeepMind). Jej zainteresowania badawcze dotyczą głębokiego uczenia audio i topologicznej analizy danych. – Jestem zachwycony współpracą z Zuzanną i pomaganiem jej w poszerzaniu wiedzy i budowaniu kariery w dziedzinie uczenia maszynowego i przetwarzania sygnałów. Program DeepMind to doskonała okazja, by umożliwić zdolnym studentom współpracę z badaczami DeepMind oraz dostęp do międzynarodowych i światowej klasy badań nad sztuczną inteligencją. Jako że Polska ma dobry poziom edukacji w zakresie informatyki i matematyki, może mieć też duży wpływ na rozwój sztucznej inteligencji – mówi dr Malinowski.

 

Dr Michael Figurnov (DeepMind) jest mentorem innej laureatki, Adriany Bukały. Wspólnie z prof. Anną Gambin (WMIM UW) współpracują nad wykorzystaniem technik uczenia maszynowego w opracowywaniu generacji nowych peptydów przeciwdrobnoustrojowych. – Jestem bardzo podekscytowany tym mentoringiem Adriany. Mam nadzieję, że moje rady pomogą Adrianie rozwijać się jako naukowiec i poszerzać jej wiedzę na temat uczenia maszynowego – mówi dr Figurnov.

Stypendia DeepMind – zgłoszenia

Stypendia zostaną przyznane dwóm wybranym studentkom, które w latach 2021–2023 będą odbywały studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem i wysłanie aplikacji na adres deepmindfellow(at)mimuw.edu.pl do 26 października. Informacje o programie są dostępne także na stronie WMIM UW >>