Każdego roku 4EU+ Alliance organizuje spotkanie przedstawicieli Sojuszu. Tym razem Annual Meeting odbędzie się od 3 do 5 listopada w niemieckim Heidelbergu. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego będzie transmitowane online.

Uniwersytet Warszawski jest członkiem Sojuszu 4EU+ – sieci sześciu europejskich uczelni badawczych, do której należą też: Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet Mediolański (Włochy) oraz Uniwersytet Sorboński (Francja). W 2019 roku Sojusz otrzymał status uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+.

 

Co roku przedstawiciele Sojuszu spotykają się, by porozmawiać m.in. o swojej dotychczasowej działalności oraz planach na przyszłość. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania: jedno w Paryżu (2019 r.), a drugie w formule online, organizowane przez Uniwersytet Karola w Pradze (2020 r.).

 

Tegoroczne Annual Meeting 4EU+ odbędzie się w Heidelbergu, od 3 do 5 listopada. W dorocznym spotkaniu wezmą udział m.in. rektorzy, prorektorzy, członkowie Rady Zarządzającej, Komitetu Zarządzającego, Sekretariatu Generalnego, kierownicy lokalnych biur 4EU+, członkowie komitetów programowych czterech Flagshipów realizowanych w ramach Sojuszu, badacze zaangażowani w prace nad projektami naukowymi, członkowie Komitetu Studenckiego, a także grup roboczych z sześciu uczelni należących do konsorcjum.

 

Wśród zaplanowanych wydarzeń są: posiedzenie Rady Zarządzającej 4EU+ i Rady Akademickiej, sesje z udziałem komitetów programowych czterech Flagshipów, grup roboczych, European University Project Coordination Committee oraz Steering Committee TRAIN4EU+, posiedzenie Komitetu Studenckiego, jak również pięć think tanków. W programie znajduje się też posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego 4EU+ (General Assembly), które będzie transmitowane online:

General Assembly, 4 listopada, godz. 17.30 – 19.00