Można zapisywać się na wybrane studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rekrutacja na studia na UW prowadzona jest poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji muszą założyć w IRK swoje konto, wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek studiów, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Lista kierunków, na które można się jeszcze zapisywać:

Film instruktażowy przygotowany dla kandydatów, o tym, jak zapisać się na studia.