Psychologiczne aspekty pandemii COVID-19, seksualność Polaków, epidemiczny model mowy nienawiści czy dyskurs anty-genderowy to wybrane z tematów badań, których promocja zostanie dofinansowana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W konkursie „Promocja badań naukowych” wyróżniono 10 wniosków zgłoszonych przez naukowców z UW.

Rozstrzygnięto pierwszy konkurs w ramach ogólnouniwersyteckiego działania III.3.2 „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim. Jego celem jest zwiększenie widoczności naukowej uczelni w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie projektów upowszechniających rezultaty badań prowadzonych na UW.

 

Przedsięwzięcia finansowane w ramach konkursu obejmować mogą działania takie ,jak m.in. realizacja kampanii promocyjnych w mediach, w języku polskim i angielskim; organizacja specjalnie przygotowanych wykładów i pokazów promujących wyniki badań czy organizacja tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi wybitnych przedstawicieli Uniwersytetu.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu „Promocja badań naukowych” mogli ubiegać się indywidualni badacze oraz kierownicy zespołów naukowych, którzy w latach 2019–2020 przedstawili wyniki badań naukowych mające potencjał przełomowości w nauce światowej lub takie, które przyczyniły się do znalezienia rozwiązania dla kwestii społecznych.

 

Seksualność, pandemia, gender

W konkursie wyróżniono 10 wniosków. Wśród nich znajdują się m.in. te dotyczące badań nad zdrowiem i seksualnością Polaków w okresie pandemii COVID-19 czy konfliktu wokół „gender”. – Nasze badania dotyczą współczesnych sporów dotyczących płci, seksualności, intymności i rodziny, przede wszystkim zaś konfliktu wokół kategorii „gender” i jego związku z prawicowym populizmem. Przeprowadziłyśmy szereg analiz kulturoznawczych i socjologicznych, zarówno w Polsce jak i w innych krajach – mówi prof. Agnieszka Graff-Osser z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Wspólnie z dr hab. Elżbietą Korolczuk bada ona również współczesne ruchy kobiece, stanowiące w dużej mierze reakcję na ruch anty-genderowy. Ich projekt ma charakter międzynarodowy, interdyscyplinarny i porównawczy. 

 

Dotychczasowe wyniki badań pracowniczek OSA UW zostały opublikowane m.in. w renomowanych czasopismach (np. „Signs”, „SocialPolitics”, „East European Politics and Societies: and Cultures” oraz „European Journal of Politics and Gender”). Obecnie do druku w wydawnictwie Routledge przygotowywana jest monografia w języku angielskim pt. „Anti-gender politics in the populist Moment”. Dofinansowanie z programu IDUB zostanie przeznaczone na redakcję językową książki.

 

Inne wyróżnione w konkursie IDUB wnioski poświęcone są np. badaniom związanym z pandemią COVID-19. 

 

Prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego UW zrealizował swój szósty projekt dotyczący seksualności Polaków. Tym razem dotyczył zachowań i aktywności seksualnej w czasie trwania pandemii. Poruszał też kwestię relacji w związkach. Prof. Izdebski wraz z zespołem zbadał, jakie grupy wiekowe zostały szczególnie dotknięte izolacją, percepcję COVID-19, obawy i trudności związane z życiem seksualnym, podejście do prokreacji, życie w pojedynkę, a także nawiązywanie znajomości przez internet. – Najbardziej dotknięci sytuacją izolacji byli młodzi ludzie, to oczywiste, bo oni chyba najbardziej potrzebują kontaktów z rówieśnikami. To na pewno był też trudny okres dla relacji w związkach, ale większość Polaków, wbrew temu, czego się spodziewaliśmy, nieźle to przeszła – tłumaczy prof. Izdebski. 

 

W ramach promocji jego badań zostaną opublikowane dwa artykuły w czasopismach naukowych. 7 października 2020 r. wydano monografię prof. Zbigniewa Izdebskiego pt. „Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 18-49 lat w 2017 roku. Studium badawcze na tle przemian od 1997 roku”.

 

Wśród projektów dofinansowanych w ramach działania III. 3.2 „Promocja badań naukowych” znajdują się także działania promocyjne związane z badaniami nad psychologicznymi aspektami pandemii. Jednym z nich jest projekt pod kierunkiem Agnieszki Łyś z Wydziału Psychologii UW, realizowany w ramach działającej na wydziale grupy badawczej „Psychological Aspects of the Epidemic”.

 

– Nasze analizy dotyczą uwarunkowań i konsekwencji wiary w różne rodzaje teorii spiskowych związanych z pandemią COVID-19: tych, które opisują pandemię jako kłamstwo oraz tych, które opisują koronawirusa jako celowo wyhodowaną broń biologiczną – mówi Agnieszka Łyś. Dzięki dofinansowaniu z IDUB możliwe będzie upowszechnianie części wyników badań w międzynarodowych czasopismach.

 

Deprywacja kontroli w postawach międzygrupowych oraz epidemiczny model mowy nienawiści to temat badań, który został zgłoszony we wniosku prof. Michała Bilewicza, kierownika Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. – Raporty z badań przeprowadzanych w Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. pozwalają skuteczniej kształtować polityki publiczne, stają się też medialną wizytówką badań realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Raporty tworzone przez zespół Centrum są też szeroko rozpowszechniane i komentowane w mediach społecznościowych – mówi prof. Bilewicz.

 

W związku z szerokim zainteresowaniem raportami CBU UW, jego pracownicy chcieliby ułatwić dostęp do nich szerszej publiczności. – Chcielibyśmy, żeby raporty powstawały systematycznie, a dostęp do nich był intuicyjny. W związku z tym proponujemy projekt #RaportyCBU mający na celu uporządkowanie istniejących raportów w ramach osobnego repozytorium na stronie Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, systematyczne tworzenie nowych raportów, a przede wszystkim systematyzacje ich rozpowszechniania – dodaje prof. Bilewicz.

Lista wszystkich tematów badań, których promocja zostanie dofinansowana w ramach konkursu „Promocja badań naukowych” znajduje się na stronie IDUB UW >>

 

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. Środki otrzymane w ramach IDUB pozwolą na realizację 70 działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni.