Robert Grey powołany przez Rektora UW na stanowisko dyrektora ds. komunikacji i relacji zewnętrznych oraz pełnomocnika rektora ds. rozwoju i współpracy; dr Anna Modzelewska powołana na stanowisko rzecznika prasowego UW.
Robert Grey

Robert Grey posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie sektora publicznego i prywatnego w podmiotach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w partnerstwie publiczno-prywatnym na styku innowacji nauki, biznesu i przedsiębiorczości. Ukończył studia filozoficzne i socjologiczne na University of Massachusetts w Bostonie i Dartmouth oraz studia w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji w specjalizacji Rządy i Prawa na New School University w Nowym Jorku. Pracował w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Nowym Jorku, zajmując się budową partnerstw i resource mobilization. Pracował jako urzędnik państwowy, m.in. pełnił funkcję podsekretarza stanu ds. dyplomacji ekonomicznej, Ameryk, Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2016).

 

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska jest doktorem nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w obszarze zarządzania mediami. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Instytut Reportażu (Polską Szkołę Reportażu w Warszawie). Jest członkiem zespołu COST badającego problematykę dostępności mediów (akcja CA19142  „Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility”). Od 2012 r. pełni funkcję sekretarza w kwartalniku naukowym „Zarządzanie Mediami”. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, za cykl artykułów opublikowanych w „Gazecie Krakowskiej” otrzymała Nagrodę Młodych Dziennikarzy w kategorii Debiut Publicystyczny Roku (2011). Od 2012 r. jest także wykładowcą akademickim, prowadziła zajęcia z m.in. zarządzania mediami, strategii organizacji medialnych, gatunków dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na kierunku dziennikarskim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wykłada przedmioty z zakresu public relations i zarządzania wizerunkiem. Jest autorką kilkuset artykułów publicystycznych i kilkudziesięciu naukowych.