Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 19. edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród nagrodzonych projektów jest 76 realizowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

W konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 złożono łącznie 4096 wniosków, z których 595 otrzymało dofinansowanie. 76 z nich dotyczy projektów, których realizacja odbędzie się z udziałem naukowców z UW (44 – OPUS; 32 – PRELUDIUM). Projekty zgłoszone w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

 

Dla naukowców i początkujących badaczy

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na ich staż badawczy i stopień naukowy. Można w nim ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.

 

PRELUDIUM skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora. Młodzi badacze mogą ubiegać się o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób – w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

 

Największe projekty z UW

W ramach 19. edycji konkursu OPUS złożono 2424 wnioski, z czego finansowanie na łączną kwotę prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom. W konkursie PRELUDIUM 19 złożono 1672 wnioski, spośród których do finansowania zakwalifikowano 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.

 

Największe finansowanie (3 222 480 zł) spośród uniwersyteckich zgłoszeń w ramach konkursu OPUS 19 przyznano projektowi pt. „Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo” kierowanemu przez prof. Agnieszkę Kobielak z Centrum Nowych Technologii (CeNT).

 

W konkursie PRELUDIUM 19 najwyższe finansowanie spośród projektów z udziałem naukowców z UW otrzymał projekt kierowany przez Mateusza Gielatę, badacza z CeNT (210 000 zł). Jego tytuł to „Charakterystyka wolno krążących komórek nowotworowych raka piersi z wykorzystaniem sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek”.

 

Pełne listy rankingowe znajdują się na stronie NCN >>