Już po raz czwarty nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o nagrodę dydaktyczną rektora UW. Przyznawana jest ona za indywidualne osiągnięcia na polu dydaktyki i wręczana przy okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

Rektor przyznaje trzy nagrody – po jednej w obszarze wiedzy nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych razem. Przy ocenie aplikacji bierze się pod uwagę 5 ostatnich lat akademickich. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować dziekani i kierownicy innych jednostek prowadzących studia. Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 maja 2019 r.

 

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów, które należy załączyć, znajdują się w zarządzeniu Rektora UW.