26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wystosowały apel zachęcający do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

„Obecność Polski w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów Unii Europejskiej przyczynia się znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe możliwości rozwoju. To właśnie dzięki Unii Europejskiej w każdym jej kraju polscy studenci mogą kształcić się na takich samych zasadach i mają takie same prawa jak obywatele tego kraju” – czytamy w pierwszych zdaniach apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Instytucje zwracają uwagę na to, że Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii, w tym dokumentów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie KRASP