Indywidualne studia międzyobszarowe na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone od 25 lat. Z tej okazji 1 marca odbędzie się spotkanie „Łączymy Uniwersytet”, podczas którego będzie można wysłuchać dyskusji panelowej i sesji jubileuszowej dotyczącej tych studiów na UW.

Kolegia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych działają od roku akademickiego 1992/1993. Oba kolegia opierają się na współpracy większości uniwersyteckich wydziałów. Ich charakterystyczną cechą jest to, że umożliwiają studentom tworzenie indywidualnych programów studiów. Uniwersytet Warszawski jest pierwszą uczelnią w Polsce, na której została wprowadzona taka forma kształcenia.

 

Podczas spotkania, które 1 marca odbędzie się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, o godz. 11.30 będzie można wysłuchać dyskusji panelowej „Miejsce studiów międzyobszarowych w Uniwersytecie Warszawskim”. Poprowadzą ją profesorowie Joanna Pijanowska z Wydziału Biologii i Paweł Stępień z Wydziału „Artes Liberales”. W panelu wezmą udział: dr hab. Błażej Brzostek, prof. Janusz Bujnicki, dr hab. Kamil Imbir, dr Tomasz Kazimierczuk, Paweł Mazurkiewicz, prof. Lucjan Piela, dr hab. Jakub Urbanik i dr hab. Agata Zalewska.

 

Po dyskusji o godz. 14.00 odbędzie się sesja „Skąd idziemy, dokąd zmierzamy?”, w której wezmą udział prof. Marcin Pałys, rektor UW, oraz profesorowie Jerzy Axer, Andrzej Hennel, Marta Kicińska-Habior i Andrzej Kajetan Wróblewski.

 

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

 

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych