14 marca władze Uniwersytetu Warszawskiego spotkały się z przedstawicielami instytucji azerbejdżańskich. Prowadzone rozmowy dotyczyły pogłębiania współpracy w zakresie wymiany studentów i nauczycieli akademickich.

14 marca prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, spotkał się z Gunday Afandiyevą, prezeską Międzynarodowej Fundacji Turkijskiej Kultury i Dziedzictwa, Etibarem Abdullayevem, zastępcą dyrektora misji Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz prof. Aydan Khandan, dziekan Wydziału Orientalistycznego Państwowego Uniwersytetu w Baku.

 

– Uniwersytet Warszawski jest otwarty na współpracę z uczelniami w Azerbejdżanie, szczególnie w zakresie wymiany akademickiej w takich dyscyplinach jak m.in. zarządzanie, ekonomia, nauki o polityce, historia czy nauki inżynieryjno-techniczne. Osoby przyjeżdżające na Uniwersytet w ramach wymiany studenckiej mają możliwość poznania tutejszej kultury i zasad prowadzenia biznesu, aby później móc kontynuować współpracę z naszym krajem po ukończeniu studiów – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego w spotkaniu uczestniczyli również: prof. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego, oraz dr Shahla Kazimova z Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej.

Współpraca z instytucjami azerbejdżańskimi

Od 2018 roku na UW działa Centrum Studiów Azerbejdżańskich. Jednostka została założona w wyniku porozumienia między Wydziałem Orientalistycznym UW, Ambasadą Azerbejdżanu w Polsce a Instytutem Historii im. A. Bakikhanova Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu przy wsparciu Agencji Promocji Rozwoju Międzynarodowego (AIDA) Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu. Celem jednostki jest popularyzacja wiedzy o historii, kulturze i języku azerbejdżańskim wśród polskich badaczy i studentów, a także nawiązanie współpracy i wymiany naukowej między krajami.