Studia anglistyczne na UW prowadzone są od stulecia. Obchody jubileuszu odbyły się 20 i 21 kwietnia w Instytucie Anglistyki UW. Zorganizowano m.in. wykłady, dyskusje panelowe, wystąpienia przedstawicieli społeczności Instytutu, spotkania absolwentów czy koncert.

Obchody jubileuszu otworzyli: rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Neofilologii prof. Robert Małecki oraz dyrektorka Instytutu Anglistyki dr hab. Agnieszka Piskorska. – Wszystkim pracownikom i studentom anglistyki życzę kolejnych takich jubileuszy oraz licznych sukcesów naukowych i dydaktycznych. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję Wam za cały wiek wkładu w życie Uniwersytetu Warszawskiego – mówi rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak.

 

Pierwszego dnia obchodów jubileuszu zostały wręczone nagrody rektora dla osób wyjątkowo zasłużonych dla Instytutu Anglistyki UW oraz dla długoletnich pracowników.

 

Początki studiów anglistycznych na Uniwersytecie Warszawskim sięgają roku 1922. Powstała wówczas pierwsza Katedra Filologii Angielskiej. Instytut Anglistyki jest obecnie największą jednostką Wydziału Neofilologii UW. Badacze i badaczki Instytutu Anglistyki prowadzą badania dotyczące m. in. wielojęzyczności, wielokulturowości, studiów nieantropocentrycznych, disability studies, przekładoznawstwa, historii języka, twórczości Szekspira.