Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia odbycie semestralnego lub rocznego kształcenia na innej niż macierzysta uczelnia w kraju. Trwa rekrutacja do programu na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2023/2024. Zapisy są dostępne do 15 maja.

W organizacji Programu MOST uczestniczy 20 polskich uczelni, które są sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia oraz trzy stowarzyszone uczelnie. Program umożliwia odbycie semestralnego lub rocznego kształcenia na innej uczelni niż macierzysta.

 

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci, którzy przedstawili dyrektorowi swojej szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy oraz otrzymali jego akceptację. Uczestnictwo doktoranta w Programie MOST ma charakter stażu naukowego.

 

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Do 15 maja trwają zapisy na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2023/2024. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK MOST >> 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu MOST, Biura ds. Obsługi Kształcenia UW oraz na Facebooku.