Dziś kilka słów o ostatnim z uniwersyteckich wydziałów. Mamy nadzieję, że publikowane od dwóch tygodni prezentacje jednostek choć trochę pomogą kandydatom w wyborze kierunku studiów.

 

Last but not least

Wydział jest najstarszą jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej, kształcącą w zakresie zarządzania, a także największym spośród uniwersyteckich wydziałów. Obecnie uczy się tu prawie 6 tysięcy studentów.

 

Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych resort nauki przyznał wydziałowi kategorię „A”, co znaczy, że jednostka jest jedną z lepszych w kraju.  Polska Komisja Akredytacyjna natomiast wysoko oceniła kierunki prowadzone przez wydział. Kierunek „finanse i rachunkowość” otrzymał oceną pozytywną, a „zarządzanie” wyróżniającą.

 

Teoria i praktyka

Każdy student tego wydziału zdobywa wiedzę teoretyczną, a także uczy się praktycznych umiejętności. Oprócz przedmiotów bazowych, czyli mikro- i makroekonomii, teorii organizacji i zarządzania, w programach studiów znalazły się kursy z zakresu m.in. prawa, socjologii, psychologii, statystyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, rachunkowości, finansów, bankowości i marketingu.

 

Studenci doskonalą umiejętność pracy z komputerem, uczą się m.in. negocjacji, zasad komunikacji społecznej, metod i technik organizatorskich, diagnozowania przedsiębiorstwa, a także wdrażania restrukturyzacji firmy. Języki obce są obowiązkową częścią programu studiów licencjackich.

 

Obecnie wydział prowadzi studia na kierunkach:

zarządzanie, studia I i II stopnia,

finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia I i II stopnia,

international business program, studia II stopnia prowadzone w języku angielskim,

environmental management, (zarządzanie środowiskiem), studia II stopnia prowadzone w języku angielskim i polskim,

międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, studia I stopnia prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych.

 

Na wydziale prowadzone są także studia typu MBA, doktoranckie w trybie dziennym i zaocznym oraz podyplomowe. Pełna oferta edukacyjna wydziału.

 

Co po zarządzaniu?

Programy studiów na Wydziale Zarządzania dostosowywane są do wymagań rynku pracy. Absolwent wydziału może pracować w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, korporacjach i strukturach Unii Europejskiej. Zdobyte na wydziale wykształcenie ułatwi znalezienie zatrudnienia w administracji państwowej i samorządowej w zakresie marketingu, finansów, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, podatków, zarządzania kapitałem ludzkim czy nieruchomościami.

 

Na Służewcu

Studenci Wydziału Zarządzania mają zajęcia w trzech dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych budynkach na Służewcu przy ulicy Szturmowej 1/3. Nowoczesne, klimatyzowane sale wykładowe dają poczucie komfortu, a ogrody, które znajdują się na kampusie, zachęcają do spacerów. Studenci mogą również korzystać z nowoczesnej sali sportowej.

 

Więcej informacji o wydziale