Po pedagogice na UW można nie tylko zostać nauczycielem w przedszkolu, szkole dla dorosłych albo klasie integracyjnej, ale i doradcą zawodowym albo animatorem kultury.

 

„– Co studiujesz? – Pedagogikę. – Chcesz uczyć dzieci?”. Na ogół tak kojarzy się przyszłość zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych. Oprócz edukacji wczesnoszkolnej, po której można uczyć w przedszkolach, żłobkach czy klubikach, WPUW prowadzi jeszcze dziewiętnaście specjalności. Skończenie jednej z nich na uniwersyteckiej pedagogice ułatwia szansę na podjęcie pracy jako menedżer oświaty, edukator medialny albo artystyczny, osoba pracująca z rodziną oraz nauczyciel języka angielskiego w grupach dla najmłodszych.

 

Na studiach I i II stopnia kandydaci mają do wyboru po cztery kierunki i wiele specjalizacji. I tak studenci WPUW, którzy wybrali ścieżkę pedagogika małego dziecka, zdobywają wiedzę na temat rozwoju biologicznego i psychicznego dzieci. Już po studiach potrafią stymulować najmłodszych do zabawy i dobierać odpowiednią dla nich literaturę. Znają współczesne teorie kształcenia, wychowania i socjalizacji dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego. Absolwenci andragogiki z kolei potrafią doradzić w poszukiwaniu pracy. Wiedzą jak poprowadzić szkolenie oraz zastosować nowoczesne technologie w edukacji dorosłych np. jak uczyć przez internet.

 

Wydział ma siedzibę przy ul. Mokotowskiej 16/20.

 

Studia I stopnia

– specjalność organizacja edukacji dorosłych

– specjalności animacja społeczno-kulturalna; pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

– specjalności edukacja i opieka nad małym dzieckiem; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, studia nauczycielskie

– specjalności pedagogika włączająca, studia nauczycielskie; terapia i wspomaganie rozwoju; edukacja dla rozwoju społecznego

 

Studia II stopnia

– specjalności edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie szkoleń; doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

– specjalności animacja społeczno-kulturalna; edukacja medialna; polityka oświatowa – menedżer oświaty; praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną; edukacja integracyjna i edukacja włączająca

– specjalności edukacja artystyczna; pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna; wczesne nauczanie języka angielskiego (zostanie uruchomiona w II turze rekrutacji, gdy nie dojdzie do utworzenia kierunku graduate programme in teaching English to young learners)

 

Studia III stopnia

Trwają cztery lata i są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych w zakresie specjalności pedagogika. Na studia może zostać przyjęta osoba z tytułem magistra lub równorzędnym z nauk humanistycznych i społecznych. Limit miejsc w roku akademickim 2014/2015 wynosi trzydzieści.

Więcej informacji

www.pedagog.uw.edu.pl