Uniwersyteccy naukowcy zdobyli najwięcej grantów wśród uczelni w ministerialnych konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013/2014.

 

Na III konkurs wpłynęło 945 wniosków. W sumie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdało prawie osiemdziesiąt milionów zł. Trzydziestu autorów nagrodzonych prac pochodzi z UW.

 

Dofinansowanie zostało przyznane w trzech modułach. Pierwszy wspiera naukowców przygotowujących prace o ważnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej Polski oraz tych, którzy pracują w zespołach polsko-zagranicznych. W tej kategorii pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali dwadzieścia subsydiów ze 114 nagrodzonych. Uniwersytet Jagielloński zdobył ich piętnaście, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – dziesięć.

 

Pieniądze zostaną przeznaczone np. na kontynuację Internetowego słownika języka Cypriana Norwida, opracowanie krytyczne dokumentów z dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz ksiąg ławniczych starej Warszawy. Wszystkie te prace powstają na UW.

 

W drugim module młodzi humaniści z UW dostali wsparcie na zespołowe badania polegające na współpracy międzyinstytucjonalnej, interdyscyplinarnej lub międzynarodowej. W tej dziedzinie naukowcy z UW zdobyli trzy z sześciu przyznanych dofinansowań.

 

Ostatni z modułów dotyczył upowszechniania wyników polskich badań humanistycznych w świecie. Sześć dzieł na najwyższym poziomie, które powstały na UW, zostanie przetłumaczonych na inne języki. Numer specjalny pisma Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych „Societas/Communitas” otrzyma finansowanie w kategorii elektronicznych wydań w językach innych niż polski.

 

Uniwersytet Warszawski wygrywa nie tylko pod względem liczby przyznanych grantów, ale także ich wysokości. W konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nagrodzono 30 projektów z UW, a na ich realizację przyznano ponad 12,5 mln zł.

 

Więcej informacji

www.nauka.gov.pl