To jedyne miejsce w Polsce i jedno z niewielu na świecie, gdzie można nauczyć się języka Azteków. Interdyscyplinarne zajęcia, które odbywają się w niewielkich grupach łączą wiedzę humanistyczną i społeczną. Programy studiów są w dużej mierze tworzone przez studentów.

 

Sztuki wyzwolone

Wydział „Artes Liberales” jest najmniejszym i najmłodszym wydziałem działającym na Uniwersytecie. Kształci się tu ponad 170 studentów i ok. 80 doktorantów.

 

Jego wykładowcami są przedstawiciele różnych dziedzin: archeolodzy, literaturoznawcy zajmujący się filologią polską, klasyczną czy bizantyjską, kulturoznawcy, historycy, filozofowie, psychologowie, politolodzy, prawnicy czy historycy sztuki. Badania z pogranicza nauk prowadzone są we współpracy z innymi wydziałami i uczelniami, z różnych krajów. To właśnie tutaj co roku przyjeżdża najwięcej profesorów wizytujących, spośród tych, którzy odwiedzają Uniwersytet.

 

Studia pierwszego stopnia:

  • Artes Liberales, to eksperymentalny program studiów, który przygotowali profesorowie z różnych państw europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych. – Tylko w Kolegium Artes Liberales można dowiedzieć się co mają ze sobą wspólnego iPad i grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot i kino 3D – zapewnia prof. Krzysztof Rutkowski, prodziekan Wydziału „AL” do spraw naukowych. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia jest dwuetapowa. Oprócz wyników z egzaminów maturalnych liczy się też rozmowa sprawdzająca predyspozycje kandydata,
  • filologia nowogrecka, studenci tego kierunku poznają język, kulturę i historię Grecji, od czasów Homera po czasy współczesne, w rekrutacji brane pod uwagę są wyniki egzaminów maturalnych,
  • kulturoznawstwo ze specjalnością cywilizacja śródziemnomorska, studenci, w zależności od zainteresowań, mają do wyboru cztery ścieżki tematyczne: bałkańsko-grecką, włosko-francuską, iberyjską lub transatlantycką. Na każdej z nich prezentowany jest rozwój kultury danego regionu od czasów grecko-rzymskich aż po współczesność. Podstawą rekrutacji są wyniki matur.

Studia drugiego stopnia:

Studia trzeciego stopnia:

Informator dla kandydatów (pdf)