Elastyczna oferta

Program i charakter studiów na Wydziale Biologii zmienia się wraz z bardzo dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie. Obecnie jednostka oferuje studia I i II stopnia na kierunkach:

Ostatni z nich to makrokierunek, w ramach którego zajęcia prowadzą pracownicy różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Studenci z dyplomem licencjata mogą również wybrać zarządzanie środowiskiem – prowadzone w języku angielskim interdyscyplinarne studia międzyobszarowe. Na studiach magisterskich prowadzonych jest 12 specjalności.

 

Wydział oferuje również studia III stopnia i podyplomowe.

 

W mieście i w puszczy Główna siedziba Wydziału Biologii mieści się na kampusie „Ochota”, w uniwersyteckim „zagłębiu” nauk ścisłych i przyrodniczych. Stefan Banach, Ludwik Pasteur, Włodzimierz Kołos i Ilja Miecznikow to wybitni biolodzy, chemicy i matematycy, to również patroni ulic, w pobliżu których znajduje się nowoczesny gmach Wydziału. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma dobrze wyposażone laboratoria studenckie i pracownie naukowe.

 

Obecnie jednostka skupia 6 instytutów. Studenci i pracownicy mają też do dyspozycji 4 stacje terenowe. Mogą uczyć się, prowadzić badania i wypoczywać w stacji geobotanicznej na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Warunki do nauki biologii, ekologii, systematyki i oznaczania np. roślin wodnych stwarza Stacja Terenowa w Sajzach, w Urwitałcie zaś prowadzone są zajęcia m.in. z ekologii terenowej, biocenologii czy parazytologii środowiskowej. Hydrobiolodzy natomiast swoje badania prowadzą w miejscowości Pilchy, 200 km na północ od Warszawy. Zajęcia ze studentami odbywają się również w Ogrodzie Botanicznym UW.

Pełna oferta dydaktyczna, limity miejsc:

Wydział Biologii