Kto po kilku latach nauki nie chciałby dobrze znać języka obcego? A co dopiero dwóch albo trzech? Wydział stwarza studentom możliwość opanowania ich na bardzo wysokim poziomie. Jednak oprócz perfekcyjnej znajomości języków obcych, absolwenci wynoszą wiele bardzo konkretnych umiejętności. W zależności od kierunku uczą się np. tłumaczenia ustnego, pisemnego, translacji tekstów specjalistycznych czy technik nauczania języka w szkole, zdobywają też wiedzę z zakresu kultury i historii państw Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Wydział był pierwszą w Europie jednostką uniwersytecką, która podjęła prace badawcze z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, przede wszystkim glottodydaktyki i translatoryki. W takich dziedzinach, jak: języki specjalistyczne, teoria tekstu i dyskursu, teoria przekładu czy glottodydaktyka jednostka do tej pory jest unikalnym ośrodkiem badawczym na skalę międzynarodową.

 

W 2012 roku niektóre katedry i instytuty przeniosły się na Powiśle do nowego budynku przy ulicy Dobrej 55. Docelowo będzie to siedziba całego wydziału.

 

Oferta kierunków prowadzonych w ramach trzech instytutów i trzech katedr jest bardzo bogata i obejmuje studia w trybie stacjonarnym i zaocznym na wszystkich poziomach kształcenia.

 

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Instytut kształci i prowadzi badania z zakresu: teorii języka, lingwistyki czystej, lingwistyki stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki (w tym glottodydaktyki specjalistycznej), translatoryki (w tym translacji tekstów specjalistycznych) oraz kulturologii.

 

Studia I i II stopnia:

Kierunek występuje w wielu „opcjach” – w zależności od trybu, stopnia, ale przede wszystkim języka bądź języków, których student chce się uczyć. Do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski.

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej. Studenci wyższych lat, w ramach programu kształcenia tłumaczy, wybierają specjalizacje: tłumaczenie ustne lub tłumaczenie pisemne. Ponadto na lektoratach mogą uczyć się trzeciego języka obcego.

 

Studia I i II stopnia:

 

Instytut Rusycystyki

Instytut jest najstarszą i największą w Polsce jednostką kształcącą specjalistów w zakresie rusycystyki. Studenci uczą się nie tylko języka i kultury kraju, zdobywają również uprawnienia do nauczania rosyjskiego w szkołach.

 

Studia I i II stopnia:

 

Katedra Białorutenistyki

Przez ponad 30 lat katedra była jedyną białorutenistyczną placówką dydaktyczno-naukową poza granicami Białorusi. Studenci uczą się języka, poznają też historię i kulturę tego kraju.

 

Studia I i II stopnia:

 

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Katedra oferuje unikalne studia o specjalności kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej. Studenci uczą się trzech języków obcych, zdobywają też wiedzę z zakresu literatury, kultury i sztuki, a także polityki i spraw gospodarczych państw tego regionu Europy.

 

Studia I i II stopnia

 

Katedra Ukrainistyki

Katedra jest najstarszą w Europie (poza Ukrainą) jednostką uniwersytecką prowadzącą badania naukowe z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa ukraińskiego. Studenci uczą się języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego.

 

Studia I i II stopnia