Działają tu trzy instytuty i jedna katedra, ale wydział ciągle się rozbudowuje. W miejscowości Chęciny w Górach Świętokrzyskich powstanie niebawem Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, gdzie będą odbywały się zajęcia terenowe, a także letnie szkoły geologii dla studentów z całej Europy.

 

Kierunki i specjalności

Tym, którzy chcą zajmować się badaniem Ziemi, jej historią, budową, własnościami i zachodzącymi w niej procesami wydział oferuje kierunki:

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną z dziewięciu specjalności:

– hydrogeologia,

– geochemia, mineralogia i petrologia,

– geologia inżynierska,

– geologia klimatyczna,

– geologia stratygraficzna i sedymentologia,

– geologia złożowa i gospodarcza,

– ochrona środowiska,

– paleontologia,

– tektonika i kartografia geologiczna.

 

Siedziba, muzeum, laboratoria

Budynek wydziału mieści się na kampusie „Ochota”. Eksponowane w gablotach na korytarzu minerały, okazy paleontologiczne i skamieniałości, stwarzają niepowtarzalny klimat i zachęcają gości do odwiedzenia znajdującego się w budynku muzeum. Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta – bo tak brzmi jego pełna nazwa – kryje kilkadziesiąt tysięcy okazów dawnych form życia, minerałów oraz kolekcję meteorytów.

 

Na Wydziale Geologii działają profesjonalne laboratoria analityczne wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą:

Co po geologii?

Wielu geologów lubi swój zawód ze względu na pracę w terenie, kontakt z naturą i możliwość podróżowania po Polsce i po świecie. Zawód geologa bowiem rzadko kiedy wiąże się tylko i wyłącznie z pracą przy biurku.

 

Geologia przygotowuje specjalistów, którzy znajdują pracę w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych, przemysłowych, ochroną jej zasobów, a także poszukiwaniem surowców naturalnych.

 

Ważnym miejscem zatrudnienia jest też przemysł górniczy i Państwowy Instytut Geologiczny. Pracę oferują również urzędy państwowe i międzynarodowe korporacje naftowe.