Uniwersytet Warszawski Inwestycje

Najbardziej przełomowe, pod kątem zmiany warunków pracy i nauki na wielu uniwersyteckich wydziałach, były ostatnie lata, przede wszystkim dzięki finansowemu wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

ZREALIZOWANE INWESTYCJE I PRZEPROWADZONE REMONTY

Zabytkowy kampus przy Krakowskim Przedmieściu

 • Od 2004 do 2007 roku na terenie Uniwersytetu trwała rewitalizacja 11 zabytkowych budynków oraz uniwersyteckiej Bramy. Odrestaurowany został m.in. Pałac Kazimierzowski, obecna siedziba władz rektorskich, Szpital św. Rocha, gmachy Pomuzealny i Porektorski i Auditorium Maximum. Odnowiono elewacje, wymieniono okna, uszczelniono dachy. Zmieniono oświetlenie, a wokół budynków posadzono nowe rośliny. Remont kosztował łącznie ponad 16 mln zł i sfinansowany był w zasadniczej części z funduszy Unii Europejskiej. Kilka lat później generalny remont przeprowadzono też we wnętrzu Auditorium Maximum. Zmienił się wystrój, wyposażenie oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo. Odnowiono m.in. największą uniwersytecką aulę im. Adama Mickiewicza i zamontowano windę. Remont kosztował blisko 18 mln zł, UW zyskał na ten cel wsparcie z MNiSW (ponad 12 mln).
 • Remont budynku przy Krakowskim Przedmieściu 3. W gmachu zajęcia mają studenci Instytutu Filozofii oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Wyremontowano dach o powierzchni 1450 m² oraz elewację. Prace prowadzono w latach 2011-2012, ich koszt, w całości sfinansowany przez MNiSW, to 3,6 mln zł.

Uniwersytet na Powiślu

 • Nowy gmach wydziałów Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej sąsiaduje z Biblioteką Uniwersytecką. Na razie do użytku oddano pierwszą część budynku, o powierzchni 11 tys m². Ten etap inwestycji kosztował ponad 66 mln zł. Połowa środków pochodziła z funduszy UE, część kosztów pokryła Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt budynku wykonała pracownia architektoniczna Kuryłowicz & Associates. Budowa gmachu trwała rok i zakończyła się w 2012.

Kampus na Ochocie

W 2007 r. Uniwersytet wspólnie z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na opracowanie nowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej całego terenu. Projektanci musieli przedstawić propozycje zmian już istniejących budynków oraz nakreślić wizję nowych gmachów. Pierwszą nagrodę otrzymał projekt pracowni Kuryłowicz & Associates.

 • Centrum Nowych Technologii. Pierwsze prace związane z inwestycją rozpoczęły się w 2010 roku. Projekt architektoniczny wykonała firma Arch Magic.
 • Nowa siedziba Wydziału Fizyki. Budowa gmachu, która rozpoczęła się w 2010 r., dobiegła już końca. Budynek zaprojektowali architekci pracowni Kuryłowicz & Associates. W sierpniu 2014 r. rozpoczęły się prace II części siedziby wydziału. Wspólny koszt budowy nowej siedziby Wydziału Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii to 280 mln zł, 95% tej sumy pochodzi z funduszy UE.
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Pierwszą część ośrodka otwarto w marcu 2013 roku, jego budowa trwała od 2010 roku i kosztowała 150 mln zł. Koszt całości to 290 mln zł, 85% tej sumy pochodzi ze środków UE. Zakończenie II etapu zaplanowano na rok 2015.
 • Ośrodek Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków. Ośrodek, otwarty w 2012 r. Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW, spełnia dwie funkcje – produkuje radiofarmaceutyki wykorzystywane w diagnostyce PET, czyli tomografii pozytonowej, jest też jednostką badawczą, której celem jest tworzenie zupełnie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki medycznej. Budowa ośrodka kosztowała 26 mln zł, uczelnia otrzymała wsparcie MNiSW, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z Wiednia, Ministerstwa Zdrowia oraz UE.

Zobacz więcej (Współpraca z biznesem)

 

Inwestycje poza Warszawą

Uniwersytet prowadzi obecnie dwie inwestycje poza Warszawą, jedna powstaje w Górach Świętokrzyskich, a druga w Karpatach Zachodnich. Obie otwarte zostaną najprawdopodobniej w 2015 roku.

 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Ośrodek, zaprojektowany przez pracownię WXCA, znajdować się będzie w nieczynnym kamieniołomie na Górze Rzepka, obok rezerwatu przyrody. Będzie składał się z trzech budynków noclegowych, jednego laboratoryjno-dydaktycznego oraz konferencyjnego. Wartość inwestycji to 30 mln zł, 26 pochodzi z funduszy UE, pozostałe z MNiSW. Prace przygotowujące podłoże do budowy rozpoczęły się 10 czerwca 2014 r., a kamień węgielny został wmurowany cztery miesiące później – 14 października. Pod koniec 2014 r. wykonane były stany surowe czterech z pięciu budynków.
 • Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne UW na Ukrainie. W 2012 roku rozpoczęła się restauracja przedwojennego budynku, stojącego na górze Pop Iwan, na terenie karpackiego Parku Narodowego. UW wspomaga głównego pomysłodawcę renowacji – Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku. W projekt włączyła się także Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. W ośrodku będą prowadzone badania roślinności karpackiej, rozwoju ekologii, praktyki z botaniki, biologii czy geologii. W budynku powstaje wysokogórskie schronisko studenckie.

Przydatne kontakty i linki:

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju  

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 727
fax 22 55 20 729

bwr.uw.edu.pl

 

Biuro Projektów Strukturalnych  

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa
tel. 22 55 41 002

fax 22 55 41 016
bps(at)adm.uw.edu.pl

www.bps.uw.edu.pl

 

Zastępca kanclerza ds. technicznych

Włodzimierz Czyżkowski

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 555

fax 22 55 22 505

viwa(at)adm.uw.edu.pl

 

Inwestycje i remonty

szczegółowe informacje na temat nowych inwestycji i prowadzonych remontów publikowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW

 

Planowane INWESTYCJE I REMONTY

Kampus główny

 • rewitalizacja Gmachu Audytoryjnego, z którego korzystać będą studenci i pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
 • odnowienie Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, siedziby Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych,
 • remont Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, w którym znajduje się m.in. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców „Polonicum” oraz Instytutu Muzykologii,
 • restauracja Budynku Porektorskiego, mieszczącego Instytut Historii Sztuki oraz Wydział Orientalistyczny.

Powiśle

 • W przyszłości do budynku wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55 dobudowana zostanie druga część. Wtedy gmach powiększy się o 25 tys. m². Projekt architektoniczny powstał podczas realizowania pierwszego etapu budowy. Rozpoczęcie budowy uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.
 • Nowy gmach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ma powstać przy ul. Bednarskiej. W 2012 roku zakończyły się prace projektowe, uzyskano też pozwolenia na budowę. Obecnie wydział stara się o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. Gmach zaprojektowała Pracowania Architektoniczna 1997.

Ochota

 • W przyszłości na Ochocie powstanie też nowy gmach przeznaczony dla Wydziału Psychologii. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania.

Służewiec

 • Osiedle akademickie. W pobliżu Wydziału Zarządzania Uniwersytet planuje budowę nowych akademików, które miałyby powstać w trybie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

O historii i architekturze uniwersyteckich gmachów, nie tylko zabytkowych, ale i tych najmłodszych, powstających na Powiślu czy Ochocie przeczytać można w polsko-angielskim przewodniku po najciekawszych miejscach na UW „Nie tylko nauka”. Okładka-Nie tylko naukaPobierz przewodnik (pdf)