Uniwersytet Warszawski Wydział Archeologii, Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Wydział Archeologii, Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Sala Kolumnowa w budynku Wydziału Historycznego. Przez ponad półwieku była niedostępna dla zwiedzających, dziś może podziwiać ją każdy. Przez wielu uznawana jest za perłę architektury Warszawy, swych gości olśniewa pięknym klasycystycznym wnętrzem oraz dwoma rzędami okazałych kolumn w kolorze malachitu. Do niedawna znajdował się tu magazyn biblioteczny, który został przeniesiony do nowo powstałego budynku Instytutu Historycznego. Fot. M. Kaźmierczak.
1 września 2020 roku Instytut Archeologii i Instytut Historyczny zostaną przekształcone w wydziały. Wydział Historyczny stanie się natomiast Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał 22 kwietnia Senat UW. Zarządzenie rektora ukazało się 15 czerwca.

Wniosek w sprawie przekształcenia Instytutu Archeologii oraz Instytutu Historycznego w wydziały został złożony do rektora UW, prof. Marcina Pałysa na początku trwającego roku akademickiego. Do jego przeanalizowania rektor powołał specjalny zespół, którego przewodniczącym był prof. Maciej Jędrusik, dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, a wiceprzewodniczącą prof. Agnieszka Mostowska, dziekan Wydziału Biologii.

 

Wnioski ze swoich prac zespół przedstawił podczas posiedzenia Senatu UW 22 kwietnia 2020 roku. Zespół zarekomendował utworzenie trzech wydziałów w miejsce dotychczasowego Wydziału Historycznego. Senat w głosowaniu wyraził pozytywną opinię w sprawie przekształcenia instytutów w wydziały (Uchwała nr 528 Senatu UW z dnia 22 kwietnia 2020 r.).

 

15 czerwca 2020 roku rektor UW wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego. Zgodnie z zarządzeniem, 1 września 2020 roku Instytut Archeologii przekształca się w Wydział Archeologii, Instytut Historyczny – w Wydział Historii, a Wydział Historyczny staje się Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce. Organizację wewnętrzną oraz zasady finansowania tych jednostek określają ich regulaminy stanowiące załączniki do zarządzenia rektora.

 

Jednocześnie od 1 października Wydział Archeologii będzie odpowiedzialny za organizację i realizację kształcenia na kierunkach: archeologia (I i II stopnia) oraz Archaeology (Studies in English). Wydziałowi Historii powierzono organizację i realizację kształcenia na kierunkach: historia oraz historia i kultura Żydów. Z kolei Wydziałowi Nauk o Kulturze i Sztuce powierzono organizację i realizację kształcenia na kierunkach: etnologia i antropologia kulturowa, historia sztuki, muzykologia.

 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Historycznym od 1 września 2020 roku będą prowadzone na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce.

W październiku 2019 roku został również złożony wniosek w sprawie przekształcenia Instytutu Filozofii w Wydział Filozofii. Zespół powołany przez rektora, pod przewodnictwem prof. Macieja Jędrusika, przeanalizował również ten wniosek. Pozytywną opinię w jego sprawie wydał Senat UW. 10 czerwca 2020 roku rektor UW wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii. Zgodnie z nim, 1 września 2020 roku Instytut Filozofii przekształca się w Wydział Filozofii, a Wydział Filozofii i Socjologii staje się Wydziałem Socjologii. Więcej informacji >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn
h