Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W gronie laureatów jest 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów z UW. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania.

17 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendium ministra. Stypendia otrzymało 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego: 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów.

 

Stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: historię, archeologię, filozofię, psychologię, nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki chemiczne oraz informatykę.

 

Minister przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Stypendia przyznawane są na wnioskowany okres, a ich wysokość to 5390 zł miesięcznie.

Laureaci stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców:

Naukowcy z doktoratem:

 

 • dr Jan Kołodyński, Centrum Nowych Technologii UW (nauki fizyczne);
 • dr Miłosz Panfil, Wydział Fizyki (nauki fizyczne);
 • dr Małgorzata Kot, Wydział Historyczny (archeologia);
 • dr Jacek Kordel, Wydział Historyczny (historia);
 • dr Piotr Biliński, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (informatyka);
 • dr Krystyna Bielecka, Wydział Filozofii i Socjologii (filozofia);

 

Doktoranci:

 

 • mgr Paweł Łowicki, Wydział Psychologii (psychologia);
 • mgr Agnieszka Witkowska-Krych, Wydział Polonistyki (nauki o kulturze i religii);
 • mgr Maria Ferenc Piotrowska, Wydział Filozofii i Socjologii (historia);
 • mgr Michał Tomasz Godziszewski, Wydział Filozofii i Socjologii (filozofia);
 • mgr Wojciech Wegner, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Centrum Nowych Technologii UW (nauki chemiczne);
 • mgr Monika Wanat, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Wydział Chemii (nauki chemiczne);
 • mgr Maciej Bagiński, Wydział Chemii (nauki chemiczne).

Informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków kandydatów oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.