Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, został nowym przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej (KPN). Jednogłośnego wyboru dokonano podczas inauguracyjnego posiedzenia tego organu, które odbyło się 9 czerwca w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Polityki Naukowej (KPN) to organ opiniodawczo-doradczy ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wśród realizowanych przez niego zadań znajduje się opiniowanie dokumentów przedstawianych przez ministra oraz planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności. Komitet przeprowadza także ewaluację realizacji polityki naukowej państwa.

 

KPN składa się z 12 członków, powołanych przez ministra. Kadencja Komitetu trwa 2 lata. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków na 6 miesięcy.

 

1 czerwca rozpoczęła się nowa kadencja KPN. 9 czerwca Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wręczył akty powołań nowym członkom Komitetu. Podczas inauguracyjnego posiedzenia na przewodniczącego KPN jednogłośnie wybrano dr. hab. Macieja Duszczyka – prorektora UW ds. naukowych.

 

Skład Komitetu Polityki Naukowej w kadencji 2020-2022:
 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta,
 • dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH,
 • dr hab. Maciej Duszczyk,
 • prof. dr hab. Marek Figlerowicz,
 • dr Agata Karska,
 • prof. dr hab. Magdalena Król,
 • dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG,
 • dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko,
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk,
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak,
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW.