Takich studiów w Polsce jeszcze nie było. Uniwersytet Warszawski z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przygotował studia dla absolwentów matematyki i filologii polskiej, którzy chcą zostać nauczycielami. Rekrutacja do nowo powstałej Szkoły Edukacji trwa.

To zupełnie nietypowe studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego, które prowadzone będą w trybie dziennym. Program zajęć został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College). Przez dziesięć miesięcy uczestnicy Szkoły Edukacji będą uczyć się tego, jak uczyć innych. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. Godziny przedpołudniowe słuchacze spędzać będą w warszawskich szkołach prowadzonych na różnych szczeblach edukacji, poznając w praktyce zawód nauczyciela. Każdego dnia po części praktycznej zaplanowane są zajęcia teoretyczne.

 

Uczyć przyszłych nauczycieli będą specjalnie wybrani tutorzy. Zanim szkoła rozpoczęła swoją działalność, odbył się nabór kadry. Z 160 osób wybrano 12. Są wśród nich doświadczeni dydaktycy, eksperci i konsultanci MEN, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jagiellońskiego, a także doktoranci.

 

Więcej informacji o kadrze znajduje się na stronie Szkoły Edukacji

 

Doświadczenie – niewymagane

Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Dla tegorocznych kandydatów przygotowano także ofertę stypendialną obejmującą m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania.

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji? Osoby, które skończyły studia magisterskie z filologii polskiej lub matematyki. Mogą to być świeżo upieczeni absolwenci albo osoby, które już jakiś czas temu skończyły studia i teraz zdecydowały się na zmianę swojej drogi zawodowej. Nie trzeba mieć doświadczenia nauczycielskiego, a nawet lepiej go nie mieć. Przyjmowane będą jedynie te osoby, które w szkole uczyły najwyżej dwa lata. Absolwenci Szkoły Edukacji uzyskają uprawnienia nauczycielskie wymagane do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz placówkach ponadgimnazjalnych.

 

Zapisy i terminy

Przewidzianych zostało po 30 miejsc na każdą z dwóch ścieżek (polonistyczną i matematyczną). Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do 30 czerwca. Proces rekrutacji jest dwuetapowy. Najpierw kandydaci w liście motywacyjnym muszą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcą zostać nauczycielami. Następnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej oprócz autoprezentacji zostaną poproszeni o interpretację tekstu literackiego albo  przedstawienie rozumowania matematycznego.

 

Pierwsza tura rozmów z kandydatami planowana jest na 20-21 czerwca w Warszawie. Tok studiów został skoordynowany z tokiem roku szkolnego. Regularne zajęcia rozpoczną się więc we wrześniu. Wcześniej uczestnicy zostaną zaproszeni na tygodniowy wyjazd wprowadzający (22 sierpnia).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Szkoły