– Cieszę się, że pilotażowy program okazał się czymś, co na stałe wejdzie do naszych murów. A „stałe” znaczy dla Cambridge naprawdę długo. Możemy patrzeć na nasze osiągnięcie jako inwestycję, której korzyści będą odczuwać również przyszłe pokolenia – mówił prof. Leszek Borysiewicz podczas inauguracji strategicznej współpracy między UW i Uniwersytetem w Cambridge.

Uroczystość odbyła się 28 września w Pałacu Kazimierzowskim. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge będą wspólnie rozwijać program studiów polskich działających na brytyjskiej uczelni.

 

14 lipca 2017 roku UW i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zawarły umowę z brytyjską uczelnią na kontynuację funkcjonowania Polish Studies. W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych. Centrum będzie zajmowało się także promowaniem polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim oraz lepszego zrozumienia roli Polski w historii Europy i jej obecnego znaczenia.

 

Dzięki porozumieniu zawartemu między UW, FNP a Uniwersytetem w Cambridge studia polonoznawcze na stałe znajdą się w programie nauczania brytyjskiej uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na ten cel 15 mln złotych.

 

– Rząd polski przekazał dotację, która pozwoliła na wzmocnienie i rozwijanie relacji z Cambridge, kontynuowanie studiów polskich na Uniwersytecie w Cambridge, a także stworzenie platformy wspierającej współpracę w różnych obszarach, m.in. nauki i transferu technologii. W planach jest organizacja corocznych konferencji, wymiany studenckie i wykłady gościnne. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie jeszcze więcej spraw łączących uniwersytety w Cambridge i Warszawski – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

– Potrzeba wielkiej odwagi i głębokiego przekonania o słuszności sprawy, żeby rozpocząć starania o uruchomienie studiów polonoznawczych na jednym z kilku najlepszych uniwersytetów świata – podkreślił podczas oficjalnej inauguracji współpracy minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

 

Od „Bogurodzicy” do Tokarczuk

W 2014 roku z inicjatywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Departamencie Slawistycznym Uniwersytetu w Cambridge został uruchomiony program pilotażowy studiów polskich. Program został wysoko oceniany przez brytyjskich studentów. W 2016 roku uznano go za najlepszy w rankingu University Subject Tables. – Na studiach polskich w Cambridge są trzy filary: badania, edukacja i organizacja spotkań otwartych – mówił podczas uroczystości dr Stanley Bill, kierownik studiów polskich w Cambridge.

 

– Nie zrozumie się w pełni polskiego społeczeństwa, kultury, historii, polityki czy nawet ekonomii, bez wcześniejszego zrozumienia języka – dodał dr Bill.

 

Na jednych z pierwszych zajęć dr Bill daje studentom do przetłumaczenia „Bogurodzicę”. Na kolejnych zajęciach omawia z nimi polskie dzieła literackie powstałe w kolejnych wiekach. Studenci mieli już okazję spotkać się ze współczesnymi literatami, np. Adamem Zagajewskim, Olgą Tokarczuk czy Dorotą Masłowską, a także historykami Normanem Daviesem i Timothym Snyderem.

 

 

Interesujący kraj

– Dlaczego Cambridge jest zainteresowane tym, co dzieje się na Uniwersytecie Warszawskim i w Polsce? Polska jest postrzegana jako kraj ludzi młodych, mobilnych. To duży i ważny członek Unii Europejskiej. Nie jest więc zaskoczeniem, że Polska jest również interesującym miejscem, które chce się poznawać, również za pomocą programu studiów. I to właśnie próbujemy pokazać na naszym kursie – mówił prof. Leszek Borysiewicz, rektor (vice-chancellor) Uniwersytetu w Cambridge.

 

Prof. Borysiewicz przyjechał do Polski na zakończenie swojej siedmioletniej kadencji rektora brytyjskiej uczelni. Podczas uroczystości mówił również o tym, że współpraca między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Cambridge może posłużyć za model dla innych uczelni nie tylko w obszarze studiów polskich, lecz także kierunków humanistycznych, nauk o sztuce, ścisłych czy społecznych.