21 marca na UW odbędzie się spotkanie pt. „Aleś Bialacki – białoruski wojownik o wolność i laureat Pokojowej Nagrody Nobla” organizowane przez Katedrę Białorutenistyki UW. Wydarzenie dotyczyć będzie działalności Alesia Bialackiego, białoruskiego działacza społecznego, obrońcy praw człowieka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku. Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie Natalii Pinczuk, małżonki Noblisty.

W spotkaniu wezmą udział m.in.: przedstawiciele władz rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz władz dziekańskich Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, białoruscy działacze polityczni i społeczni oraz obrońcy praw człowieka.

 

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia sylwetki Alesia Bialackiego, białoruskiego działacza społecznego, obrońcy praw człowieka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku. Zaprezentowane zostanie także wystąpienie online Alesia Bialackiego z 28 kwietnia 2021 roku, które wygłosił na kilka miesięcy przed aresztowaniem, w związku z przyznaniem przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) nagrody „Obrońca demokracji”. Odczytane zostaną także fragmenty publikacji Alesia Bialackiego w przekładzie na język polski.

 

Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie Natalii Pinczuk, małżonki Noblisty oraz panel dyskusyjny o współczesnej Białorusi. Po zakończeniu panelu uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji.

 

Wydarzenie pt. „Aleś Bialacki – białoruski wojownik o wolność i laureat Pokojowej Nagrody Nobla” odbędzie się 21 marca, w godz. 15.00-17.00, w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Neofilologii, przy ul. Dobrej 55, w sali  0.410 (parter, wejście od ul. Browarnej). Spotkanie poprowadzi prof. Radosław Kaleta, kierownik Katedry Białorutenistyki UW. Wydarzenie uświetni występ białoruskich muzyków.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem rektora UW.

 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności pod adresem: kb.wls@uw.edu.pl. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://wls.uw.edu.pl.