3 marca przedstawiciele władz Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji podpisali plan dalszej współpracy obu uczelni. Wspólne działania dotyczyć będą realizacji projektów badawczych oraz wymiany akademickiej.

W podpisywaniu umowy uczestniczył, ze strony Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych. Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji reprezentował prof. Stephan Jolie, wiceprezydent ds. studiów i nauczania.

 

Spotkanie przedstawicieli obu uczelni odbyło się 3 marca na uniwersytecie w Moguncji.

 

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Johannesa Gutenberga w Moguncji została nawiązana 35 lat temu. Dotyczy przede wszystkim wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich realizujących wspólne tematy badawcze, w takich dziedzinach jak: historia, archeologia, slawistyka, lingwistyka i filozofia.

 

Celem umowy jest poszerzenie współpracy badawczej w tych dziedzinach i rozpoczęcie wspólnych działań w zakresie nauk biologiczno-chemicznych, a także rozwój wymiany akademickiej pomiędzy uczelniami.