– To nagrody, które podkreślają, jak wielką wagę przywiązujemy do doskonale prowadzonych zajęć i kształcenia, w którym pracownicy Uniwersytetu pokazują swoje umiejętności i chęć do przekazywania wiedzy – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas uroczystości wręczenia nagród dydaktycznych dla najlepszych nauczycieli akademickich.

Nagroda dydaktyczna rektora Uniwersytetu Warszawskiego została ustanowiona w 2015 roku. Rok później rozstrzygnięto jej pierwszą edycję. Wyróżnienie jest przyznawane w trzech obszarach nauk: przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych. Kandydatów mogą zgłaszać dziekani i kierownicy innych jednostek prowadzących studia.

 

Laureatem nagrody może zostać nauczyciel akademicki, który w pracy ze studentami wykorzystuje nowatorskie metody nauczania. Kandydatury są oceniane przez komisję nagrody dydaktycznej, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, a zasiadają w niej m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

W tegorocznej edycji nagrodzono dr Karolinę Krasuską, dr. Javiera de Lucas Araujo i dr. Tomasza Witesa.

 

Z Saragossy do Warszawy

Dr Javier de Lucas Araujo z Wydziału Fizyki otrzymał wyróżnienie w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych. Naukowiec zajmuje się metodami geometrycznymi w matematyce i fizyce, prowadzi też zajęcia z teorii grup. Dr Araujo obronił doktorat na Uniwersytecie w Saragossie.

 

– Cieszę się, że pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie mam naprawdę znakomitych studentów. Na zajęciach z fizyki matematycznej wykorzystuję metody, które znam z uczelni hiszpańskich, próbuję zachęcić studentów do samodzielnego odkrywania wiedzy, chcę im pokazać, że nauka jest ciekawa. Na ćwiczeniach i wykładach nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu, aby omówić wszystko, dlatego moim studentom udostępniam dużo dodatkowych materiałów – mówi dr Araujo.

 

Rosja bez tajemnic

Dr Tomasz Wites z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych został laureatem nagrody w obszarze nauk społecznych. Wykłada m.in. geografię regionalną obszarów podzwrotnikowych. Do tej pory prowadził obserwacje terenowe w 40 krajach, szczególnie interesuje się geografią społeczno-ekonomiczną Rosji. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW.

 

– Ta nagroda to czytelny sygnał dla całego środowiska akademickiego, że integralną częścią Uniwersytetu są nie tylko badania, lecz także dydaktyka. Inspiracją do bycia dobrym nauczycielem jest dla mnie wzór mistrzów z różnych etapów edukacji – i tej szkolnej, i uniwersyteckiej. Ważny jest też kontakt ze studentami i słuchaczami różnych poziomów studiów – od licencjackich po podyplomowe czy słuchaczy Uniwersytetu Otwartego – wylicza dr Wites.

 

Inspiracje z Ameryki

Dr Karolina Krasuska z Instytutu Ameryk i Europy została wyróżniona w obszarze nauk humanistycznych. Jej badania dotyczą metodologii kulturoznawstwa, zagadnień transnarodowości, literatury modernizmu oraz teorii gender i queer studies. Prowadzi m.in. zajęcia w ramach konwersatorium badawczego o żydowskiej literaturze amerykańskiej w XXI wieku.

 

– Uważam, że bardzo wartościowe są wyjazdy zagraniczne i obserwowanie, w jaki sposób są prowadzone zajęcia w innych ośrodkach naukowych. Szczególnie interesuje mnie to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Zawsze staram się przywozić inspiracje z tych wyjazdów – mówi dr Krasuska.

 

Uroczystość odbyła się 22 listopada w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.