Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW poszerzy współpracę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI). Porozumienie między instytucjami przewiduje realizację wspólnych inicjatyw, w tym utworzenie krajowego systemu publikacji naukowych.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w zakresie realizacji różnych projektów z obszaru informatyki i Data Science.

 

2 sierpnia zostało zawarte porozumienie między dwiema instytucjami, które umożliwi realizację większej liczby wspólnych inicjatyw, takich jak opracowywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych czy utworzenie krajowego systemu publikacji publicznych.

 

– ICM UW specjalizuje się w eksploracji dużych zbiorów danych oraz budowie modeli służących analityce danych. Wnosimy do współpracy z OPI konkretne rozwiązania w obszarze bibliotek wirtualnych, w tym wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji na potrzeby otwartej nauki oraz w prowadzeniu Wirtualnej Biblioteki Nauki i serwisów Platformy Otwartej Nauki – mówi dr inż. Robert Sot, dyrektor ICM UW.

 

Docelowo współpraca obu instytucji ma przyczynić się do lepszej integracji środowisk naukowych skupionych na rozwoju branży IT i Data Science w Polsce. W ramach realizowanych projektów powstaną nowoczesne rozwiązania cyfrowe, mające zastosowanie w nauce i biznesie.

Szczegółowe informacje o porozumieniu można znaleźć na stronie ICM UW >>