Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dodatkowe środki na pokrycie kosztów subskrypcji czasopism „Nature” i „Science”, które zasilą zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez ICM UW.

W rezultacie starań Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przywrócenia w 2023 roku finansowania w pełnym zakresie zakupu licencji dla czasopism „Nature” i „Science” Minister Edukacji i Nauki przyznał dodatkowe środki w wysokości 11 470 125 zł na zakup dostępu do tych czasopism.

 

Minister poinformował – w piśmie skierowanym 7 lutego do prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW – że podziela troskę środowiska naukowego o podnoszenie jakości badań naukowych w Polsce oraz zwiększanie ich rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.

Wirtualna Biblioteka Nauki, czyli system udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzona jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z bibliotekami polskich instytucji akademickich. WBN znajduje się pod adresem: https://wbn.icm.edu.pl/.