Sieć UNICA oraz Sojusz 4EU+, do których należy Uniwersytet Warszawski, organizują serię webinarów związanych z kształceniem na poziomie europejskim. 21 lutego odbędzie się pierwsze spotkanie online dotyczące europejskich dyplomów studiów, zaangażowania studentów oraz roli europejskich sojuszy uczelni. Obowiązuje rejestracja.

Sieć UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) działa od 1990 roku, obecnie zrzesza pięćdziesiąt trzy uczelnie, w tym Uniwersytet Warszawski. Stanowi forum wymiany doświadczeń między władzami i pracownikami europejskich szkół wyższych.

 

UW jest również jedną z ośmiu uczelni badawczych należących do Sojuszu 4EU+. Współpraca międzyuczelniana w ramach tej inicjatywy dotyczy prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie, wspólnych programów studiów, kształcenia doktorantów, podejmowania wspólnych inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

 

Społeczności obu inicjatyw wspólnie organizują serię webinarów związanych z kształceniem. Pierwsze spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów na temat europejskich dyplomów studiów, zaangażowania studentów oraz roli europejskich sojuszy uczelni.

 

Jednym z uczestników debaty będzie dr Marta Jaworska-Oknińska z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW, koordynatorka projektów edukacyjnych 4EU+, która przedstawi wyniki ankiety dotyczącej wizji wspólnych europejskich dyplomów studiów (European Degree Label Student survey).

 

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja >>

 

Szczegółowe informacje dotyczące webinaru dostępne są na stronie Sojuszu 4EU+.