Z targów wracamy zadowoleni, z nadzieją na rozwój zainicjowanej współpracy i ponowne spotkanie z młodzieżą, tym razem jednak już na Uniwersytecie Warszawskim z początkiem października – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, o zorganizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej targach polskich uczelni, które na początku lutego odbyły się w Chicago.

Od 3 do 4 lutego w Copernicus Center w Chicago odbyły się targi polskich uczelni zorganizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Chicago. Swoją ofertę zaprezentował m.in. Uniwersytet Warszawski.

 

– UW jako jeden z czołowych europejskich ośrodków badawczo-dydaktycznych spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Przyszli kandydaci chcieli pozyskać wiedzę odnośnie do możliwości studiowania zarówno na kierunkach studiów prowadzonych w języku angielskim, jak i w języku polskim. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki jak informatyka, zarządzanie czy kierunek lekarski – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

Targi polskich uczelni są skierowane przede wszystkim do studentów i kandydatów na studia, ale również do ich rodziców oraz nauczycieli szkół polonijnych w Stanach Zjednoczonych. W trakcie spotkań można było dowiedzieć się m.in., jakie dokumenty są wymagane przy składaniu aplikacji, jakie są warunki studiowania w Polce i jakie stypendia oferują poszczególne uczelnie i instytucje.

 

Polsko-amerykańska współpraca

5 lutego odbył się Polish Science and International Mobility – Meetup Chicago, wydarzenie, podczas którego omawiano polsko-amerykańską współpracę naukową, mobilność akademicką i możliwości prowadzenia projektów na polskich uczelniach.

 

– Ostatniego dnia targów, który poświęcony był potencjałowi badawczemu polskich uczelni oraz rozwoju współpracy zagranicznej, rozmawialiśmy na temat możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych wraz z amerykańskimi uczelniami i tutejszymi naukowcami. Z targów wracamy zadowoleni, z nadzieją na rozwój zainicjowanej współpracy i ponowne spotkanie z młodzieżą, tym razem jednak już na Uniwersytecie Warszawskim z początkiem października – mówi prof. Ewa Krogulec.

 

Uniwersytet Warszawski podczas targów reprezentowali również Aleksander Leszczyński z Pionu Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia oraz dr Valeri Vachev z Wydziału Prawa i Administracji.