To już ostatnie dni na wzięcie udziału w rekrutacji. Są jeszcze wolne miejsca na kilku kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

 

Na niektórych kierunkach studiów licencjackich prowadzonych w trybie stacjonarnym uruchomiono dodatkowe tury rekrutacji. Warto zaglądać do katalogu kierunków na stronę irk.uw.edu.pl i sprawdzać otwarte zapisy.

 

Pierwszy stopień

Osoby zainteresowane studiami stacjonarnymi I stopnia mogą jeszcze zapisywać się na poniższe kierunki:

 

 

Na studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) pierwszego stopnia trwa jeszcze rekrutacja, często jest to pierwsza tura zapisów.
Otwarte zapisy na studia niestacjonarne (IRK)

 

Drugi stopień

Na studia drugiego stopnia rekrutacja prowadzona jest najczęściej do końca września. W zależności od kierunku podstawą przyjęcia mogą być egzaminy wstępne przeprowadzane w formie pisemnej lub ustnej, rozmowy kwalifikacyjne albo oceny uzyskane na zakończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Otwarte zapisy na studia stacjonarne (IRK)

Otwarte zapisy na studia niestacjonarne (IRK)