Narodowe Centrum Nauki opracowało statystyki rozstrzygniętych ostatnio konkursów grantowych: Etiuda 3 i Fuga 4. UW plasuje się w czołówce zdobywców.

 

W dwóch czerwcowych konkursach NCN pracownicy naukowi Uniwersytetu otrzymali 31 grantów.

 

W Etiudzie 3 doktoranci mogli się starać o stypendia. NCN przyznało finansowanie 93 autorom badań (co stanowiło 33% wszystkich wnioskujących). Najwięcej szczęśliwców pochodziło z:

  • Uniwersytetu Jagiellońskiego – 18 osób, które uzyskały ponad 1,6 mln zł,
  • Uniwersytetu Warszawskiego – 18 osób, które zdobyły prawie 1,6 mln zł,
  • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 10 osób, które otrzymały 900 tys. zł.

 

Do wsparcia w Fudze 4 zakwalifikowały się 54 przedsięwzięcia badawcze (co stanowiło 25% wszystkich zgłoszeń). Był to konkurs o finansowanie stażu podoktorskiego. Najliczniejsze grupy wyróżnionych pochodziły z:

  • Uniwersytetu Warszawskiego – 13 osób, które dostały 6,3 mln zł,
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego – 6 osób, które otrzymały 3 mln zł,
  • Uniwersytetu Wrocławskiego – 5 osób, które zgromadziły 2,4 mln zł,
  • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 5 osób, które uzyskały 2 mln zł.

 

Laureaci Fugi 4 najczęściej na miejsce wyjazdu wybierali uczelnie, w dalszej kolejności jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. Wśród najczęściej wskazywanych miejsc stażowych znalazł się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.