Dobra znajomość uniwersyteckich budynków, korzystanie z bibliotek, zapisy na zajęcia, USOS, stypendia, koła naukowe, możliwość wyjazdów zagranicznych – to tylko niektóre z tematów interesujących nowych studentów. Szerokie omówienie spraw związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie Warszawskim można znaleźć w przewodniku „Pierwszy rok na UW”. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej.

W rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 wzięło udział ponad 32 tys. kandydatów, którzy dokonali prawie 59 tys. rejestracji. Inauguracja roku akademickiego na UW odbędzie się 3 października. Po tradycyjnej uroczystości dla nowych studentów przyjdzie czas nauki oraz doświadczania nowej rzeczywistości związanej ze studiowaniem. Przewodnik pomoże się w niej odnaleźć.

 

Z przewodnika studenci dowiedzą się o:

 

  • tym, czym jest dziekanat, do czego służy studenckie konto pocztowe, jak działa uczelniane Wi-Fi, czym jest ELS, gdzie zapytać o wolne miejsce w akademiku, gdzie jest uniwersytecka stołówka,
  • rodzajach zajęć i sposobach rejestracji na nie,
  • ważnych datach z kalendarza akademickiego,
  • stypendiach i pomocy materialnej,
  • lokalizacji poszczególnych jednostek UW,
  • formach wymiany krajowej i zagranicznej,
  • wsparciu w sytuacjach trudnych lub konfliktowych,
  • rodzajach aktywności poza zajęciami.