„Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development” (UNREAD) to międzynarodowy, interdyscyplinarny kurs organizowany przez trzy uczelnie członkowskie 4EU+: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Karola. Skierowany jest przede wszystkim do studentów historii, geografii i studiów regionalnych, prawa i administracji, socjologii oraz nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Zapisy trwają do 3 października.

Kluczowe tematy kursu obejmują siły napędowe zmian urbanistycznych, rozwój smart cities oraz interdyscyplinarne metodologie studiów miejskich.

 

UNREAD jest elementem projektu edukacyjnego, który dotyczy zmian uwarunkowań rozwoju urbanistycznego smart cities w Polsce, Czechach i we Włoszech, według trzech wymiarów: przeszłości (historia), teraźniejszości (prawo) i przyszłości (geografia). Nacisk położony jest na zintegrowane i interdyscyplinarne podejście, aby pomóc studentom zrozumieć złożoność nowych ośrodków miejskich, w których rozwój nieruchomości musi współistnieć z ochroną środowiska oraz z historią i dziedzictwem społeczności lokalnej.

 

Zajęcia są przede wszystkim skierowane do studentów wydziałów: Historii, Prawa i Administracji, Geografii i Studiów Regionalnych, Socjologii, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, ale z racji interdyscyplinarnego charakteru kursu zgłoszenia są także przyjmowane od studentów innych wydziałów/kierunków, którzy odpowiednio umotywują chęć udziału w kursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 października

Termin rozpoczęcia zajęć: 5 października

Studenci nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa w kursie.

 

Więcej informacji na temat kursu znajduje się na stronie Sojuszu 4EU+ >>