To jeden z największych wydziałów UW. Obecnie w pięciu instytutach studiuje ok. 7 tys. osób. Od 35 lat kształci przyszłych dziennikarzy, polityków, urzędników, specjalistów od reklamy oraz public relations, pracowników placówek dyplomatycznych czy organizacji międzynarodowych. Do tej pory wydział ukończyło ponad 100 tys. absolwentów.

 

Instytut Dziennikarstwa

Największy ośrodek kształcący dziennikarzy w Polsce, w którym zajęcia ze studentami prowadzą nauczyciele akademiccy oraz praktycy dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W zależności od wybranej ścieżki, zajęcia praktyczne odbywać się mogą w studiu telewizyjnym, radiowym lub w profesjonalnie wyposażonej pracowni fotograficznej.

 

Studia pierwszego stopnia:

  • dziennikarstwo i medioznawstwo, to kierunek, na którym do wyboru są trzy specjalności: dziennikarska, fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza oraz public relations i marketing medialny,
  • logistyka mediów to nowość na Uniwersytecie. Absolwenci tego kierunku będą specjalizować się w funkcjonowaniu wydawnictw, stacji radiowych i telewizyjnych oraz tym wszystkim, co wiąże się z pojęciem nowych mediów i nowych technologii. Do wyboru są dwie specjalności: logistyka i marketing w mediach oraz technologie informacyjne mediów.

Studia drugiego stopnia:

  • dziennikarstwo i medioznawstwo, oprócz trzech specjalności dostępnych na studiach licencjackich, na poziomie magisterskim dostępna jest też dokumentalistyka (studia w języku polskim i angielskim).

Instytut Europeistyki

Najmłodszy spośród instytutów WDiNP. Zajęcia, które się tu odbywają oscylują wokół zagadnień związanych z tematyką polityczną, prawniczą i ekonomiczną Europy.

 

Studia pierwszego stopnia:

Studia drugiego stopnia:

Instytut Nauk Politycznych

Najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia.

 

Studia pierwszego stopnia:

  • bezpieczeństwo wewnętrzne, zajęcia dotyczą m.in. konfliktów i kryzysów występujących na świecie, funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych czy przeciwdziałania terroryzmowi albo cyberprzestępczości,
  • politologia. – Studenci samodzielnie kształtują program swoich studiów, mogą wybrać trzy z sześciu modułów zajęć. Dzięki temu każdy ma realny wpływ na charakter studiów i może wybrać wyłącznie te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami – mówi Błażej Poboży z INP. Na politologii dostępnych jest sześć specjalizacji: marketing polityczny, administracja samorządowa, ustrojowa, polityka innowacyjności, polityka sportowa oraz administracja cyfrowa.

Studia drugiego stopnia:

Instytut Polityki Społecznej

Studenci tego instytutu zdobywają wiedzę z pogranicza politologii i socjologii. Absolwenci pracują m.in.: w organizacjach pomocy społecznej, wydziałach HR oraz PR różnego typu firm, w administracji rządowej, firmach szkoleniowych albo medialnych.

 

Studia pierwszego stopnia:

  • polityka społeczna, przekazywana jest tu wszechstronna wiedza o społeczeństwie i polityce, studenci badają i rozwiązują problemy społeczne, dowiadują się jak tworzyć organizacje publiczne i społeczne oraz w jaki sposób nimi zarządzać.

Studia drugiego stopnia:

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Wykładowcy kształcą specjalistów do szeroko pojętej współpracy międzynarodowej w sferze polityczno-wojskowej, ekonomicznej, kulturalnej i społecznej.

 

Studia pierwszego stopnia:

  • stosunki międzynarodowe, studenci poznają m.in. mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
  • International Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska), studia prowadzone w języku angielskim.

Studia drugiego stopnia:

  • stosunki międzynarodowe (w języku polskim i angielskim), na tym kierunku prowadzone są unikatowe specjalności, do wyboru są m.in.: biznes i polityka Indii, studia wschodnioazjatyckie, międzynarodowa polityka handlowa czy studia badań nad Afryką i Środkowym Wschodem.