Nauczyciele akademiccy z UW będą mogli wziąć udział w warsztatach równościowych. Jednodniowe szkolenie jest organizowane w ramach kampanii „Równoważni”, a środki na jego realizację pochodzą z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby uczestniczące będą mogły poszerzyć wiedzę dotyczącą stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji. Warsztaty pomogą zdobyć nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji w pracy na uczelni oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Podczas zajęć zostanie poruszona kwestia równościowego języka, będą też zaprezentowane narzędzia reagowania na dyskryminację, a uczestnicy przygotują plany działań do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

 

Szkolenie odbędzie się 6 lutego w godz. 9.00-17.00 w sali 200 w Gmachu przy Małym Dziedzińcu (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

Warunki uczestnictwa
  • zatrudnienie na UW w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w dniu warsztatu i przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy,
  • realizacja zajęć dydaktycznych dla studentów UW w semestrze rozpoczynającym się bezpośrednio po dacie zakończenia warsztatów
Rejestracja

W celu rejestracji na warsztaty należy:

 

  1. wejść na platformę szkoleniową http://www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/ i zalogować się (prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania http://ckc.uw.edu.pl/instrukcja-logowania-na-platformie-dla-nauczycieli-akademickich.pdf),
  2. wybrać kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”, a następnie „Szkolenia z kompetencji miękkich”,
  3. wybrać kurs „Warsztat rozwijający postawy równościowe w dydaktyce akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego” i dokonać zapisu;

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 03.02.2020.

 

Więcej informacji na stronie ZIP, a także pod adresem: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl lub numerem telefonu: 22 55 24 242.

Równość na UW

Na Uniwersytecie Warszawskim podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie równego traktowania wszystkim osobom tutaj pracującym i uczącym się. Poniżej kilka z inicjatyw.

 

Równościowa strona. To baza wiedzy o równym traktowaniu i przeciwnej mu dyskryminacji. Na stronie można znaleźć m.in. poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Dostępne są tu również dane kontaktowe jednostek i osób, do których można się zgłosić w przypadku zaobserwowania niepokojących praktyk.

 

Kampania „Równoważni”. W październiku ruszyła kampania promująca równość na uczelni, ale i przypominająca o tym, że można korzystać z narzędzi radzenia sobie z dyskryminacją, które już zostały wypracowane na UW.

 

Poradnik językowy. Wrażliwość językowa może sprawić, że ktoś nie poczuje się gorszy ze względu na którąś ze swoich cech: płeć, wiek, miejsce urodzenia, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną. O tym, jak nie dyskryminować poprzez słowa, piszą językoznawcy z UW.

 

Szkolenia. Nikt nie rodzi się z wiedzą o dobrych praktykach w zakresie równego traktowania. UW organizuje warsztaty dla pracowników administracyjnych i naukowych oraz studentów i studentek, rozwijające wiedzę i umiejętności równościowe.

 

Działania równościowe oparte o dane – ankieta. Niecały rok temu zostało przeprowadzone badanie ankietowe, którego wyniki pomagają w opracowaniu obecnych i przyszłych działań na rzecz równości na UW.

 

Specjalne instytucje. Na UW działa kilka instytucji odpowiadających za równe traktowanie wszystkich członków społeczności, np. Ombudsman, który zajmuje się nie tylko sprawami równości, ale służy też pomocą w sporach wewnątrzuczelnianych.