23 listopada w Ogrodzie Botanicznym UW odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy dyskutowali o kursie e-learningowym na temat zmian klimatu.

W spotkaniu brali udział członkowie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”, naukowcy z wydziałów: Fizyki, Biologii, Chemii, studenci, licealiści, pracownicy uniwersyteckich biur, a także Centrum Kompetencji Cyfrowych.

 

Kurs w pierwszej kolejności będzie dostępny dla studentów UW. W przyszłości mogliby z niego korzystać także doktoranci i pracownicy oraz osoby spoza uczelni, w tym nauczyciele i uczniowie.

 

Uczestnicy warsztatów rozmawiali o potrzebach przyszłych odbiorców kursu, zakresie tematycznym poszczególnych lekcji oraz dostępnych e-learningowo formach przekazywania wiedzy.

 

Kurs będzie miał charakter interdyscyplinarny. Zmiany klimatyczne oraz ich wpływ na środowisko, człowieka i życie społeczne będą przedstawione z punktu widzenia nauk fizycznych, biologicznych, psychologicznych i ekonomicznych.

 

Studenci będą mogli dowiedzieć się o fizycznych przyczynach zmian klimatu, klimatycznych mitach, obserwowanych zmianach oraz możliwych sposobach im zapobiegania. Kurs będzie też zawierał wiedzę z zakresu biologii dotyczącą stanu równowagi ekosystemów, wpływu zmian klimatu na ekosystem oraz sposobów naprawczych. Ekonomiści uczestniczący w przygotowaniu kursu opowiedzą m.in. o klimacie jako dobru publicznym, a psychologowie o postawach społecznych wobec zachodzących przemian oraz relacjach człowiek-przyroda.

 

W kursie wykorzystane zostaną filmy, materiały tekstowe, quizy i testy. Będzie on dostępny na uniwersyteckiej platformie Kampus, prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych.