Dr hab. Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego UW jest jednym z siedmiu laureatów pierwszego konkursu Uwertura organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt naukowca „Czy czarne dziury mogą rozwiązać zagadkę ciemnej materii?” otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 111 tys. złotych.

 

Uwertura to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań. Laureaci konkursu po powrocie ze stażu w ciągu 18 miesięcy mają przygotować i złożyć wniosek grantowy do ERC. Mogą do niego zgłaszać się naukowcy, co najmniej w stopniu doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN.

 

Do pierwszej edycji konkursu nadesłano 24 wnioski. NCN wybrało 7 projektów, których łączna wysokość to prawie 558 tys. złotych. Wśród nagrodzonych wniosków jest projekt dr hab. Łukasza Wyrzykowskiego z Obserwatorium Astronomicznego UW. Na swój projekt „Czy czarne dziury mogą rozwiązać zagadkę ciemnej materii?” astronom otrzymał największe dofinansowanie przyznane przez NCN – ponad 111 tys. złotych.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki.