Przedłużono rekrutację do programu „UW: inicjatywy dla otoczenia”. Zgłoszenia można przesyłać do 24 września. IDO polega na partnerskiej współpracy między UW a przedsiębiorcami. Studenci wykorzystują wiedzę ze studiów i zdobywają doświadczenie pod okiem naukowców i specjalistów-praktyków. Firmy zyskują nowe rozwiązania – od badań społecznych po przygotowanie szkoleń lub diagnozę sytuacji w dziedzinach społeczno-gospodarczych.

„UW: inicjatywy dla otoczenia” to przedsięwzięcie, którego uczestnicy współpracują z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci wraz z tutorami przygotowują rozwiązania dla małych firm, organizacji pozarządowych, instytucji i samorządów. Z tymi problemami mogą się zetknąć w przyszłym życiu zawodowym. Partnerzy zewnętrzni dzięki kontaktowi z Uniwersytetem mogą podnieść swoją konkurencyjność.

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 będą prowadzone na UW dwa przedsięwzięcia IDO:

 

  • w ścieżce „Firmy”: „Nowa strategia promocyjno-marketingowa Metody TROP© – projekt propagujący innowacyjne podejście do edukacji osób dorosłych” – rekrutacja odbywa się przez stronę Biura Karier,
  • w ścieżce „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne”: „Ochota na Kampus”, którego uczestnicy będą zachęcali innych studentów do wykorzystywania budżetu partycypacyjnego i aktywizacji lokalnej – rekrutacja odbywa się przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu.

Do udziału w pracach mogą się zgłaszać wszyscy studenci i doktoranci, bez względu na kierunek, rok i tryb studiów. Studenci, którzy wezmą udział w którymś z przedsięwzięć, mogą to zrobić na zasadzie:

 

  • zajęć ogólnouniwersyteckich,
  • praktyk kierunkowych,
  • zdobywania doświadczenia poświadczonego rekomendacjami.

Każdy uczestnik bierze także udział w szkoleniu z komunikacji, pracy zespołowej i zarządzania projektem.

 

IDO powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

Więcej informacji

http://ido.uw.edu.pl