Zarząd Samorządu Doktorantów UW przygotował ankietę. Pyta w niej o warunki studiowania, przebieg pracy naukowej i dydaktycznej studentów studiów III stopnia oraz współpracę z promotorami, członkami grup badawczych i innymi współpracownikami. Doktoranci mogą wypełnić formularz przez internet.

Samorząd chce poznać opinie doktorantów na temat organizacji studiów, współpracy z naukowcami i udziału w pracach badawczych.

 

Sondaż jest anonimowy. Uzyskane wyniki zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach. Pomogą one polepszyć jakość studiów doktoranckich.

 

Ankietę „Badanie warunków studiowania na studiach III stopnia na Uniwersytecie Warszawskim” opracował Zarząd Samorządu Doktorantów. Powstała ona na bazie ankiety Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Biologii.