Uniwersytet Warszawski otrzymał nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award 2018. Jest ona przyznawana w sześciu kategoriach uczelniom, których badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. UW został laureatem w kategorii Natural Sciences.

W czasie trzeciej konferencji z cyklu „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą” odbyła się gala Elsevier. 3 grudnia wyróżnienia otrzymały uczelnie odnotowujące ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, mające publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz mające wysoki wskaźnik cytowalności w danej dyscyplinie. Nagrody przyznano są w sześciu dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

  • Life Sciences / Agricultural Sciences,
  • Engineering and Technology,
  • Humanities,
  • Medical Sciences,
  • Natural Sciences,
  • Social Sciences.

Uniwersytet Warszawski został uhonorowany w dziedzinie Natural Sciences. Nagrodę odebrała prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW w latach 2005-2012. W prezentacji nominowanych napisano: „Wysoki udział publikacji wśród najlepszych czasopism w Polsce oraz wysoka cytowalność prac zapewniła UW utrzymanie miejsca wśród liderów tej dziedziny w Polsce. Największy udział miały, tradycyjnie już, publikacje z zakresu fizyki i astronomii”. W obszarze nauk ścisłych obok UW nominację otrzymały Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Zielonogórski.

 

Rezultat jest obliczany za pomocą algorytmu. Pod uwagę brane są m.in. dane z baz Scopus i SciVal dotyczące uczelni, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 50 publikacji w okresie 2015-2017. Ważne jest także posiadanie przez uczelnię uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

 

Elsevier to globalna firma zajmująca się analizą informacji, która pomaga instytucjom i profesjonalistom w prowadzeniu badań naukowych i znajdowaniu na nie finansowania.

 

Konferencję zorganizowały Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polska Komisja Akredytacyjna.