Udział w ponad 60 przedsięwzięciach dofinansowanych na kwotę ponad 25 mln euro plasuje Uniwersytet Warszawski na pozycji lidera wśród polskich instytucji akademickich będących beneficjentami Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa”. Ogółem grantobiorcy z Polski otrzymali do tej pory środki w wysokości 383,52 mln euro.

W 2021 roku rozpoczął się największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa” (HE). W ciągu siedmiu lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udostępnia na bieżąco dane dotyczące uczestnictwa poszczególnych instytucji w projektach HE. Według najnowszych statystyk Uniwersytet Warszawski pozostaje krajowym liderem pod względem liczby realizowanych przedsięwzięć.

Uczestnictwo UW w PR UE „Horyzont Europa”
  • udział w realizacji 64 dofinansowanych projektów;
  • koordynacja 13 dofinansowanych projektów;
  • ponad 25 mln euro otrzymanego dofinansowania;
  • 6,69% budżetu HE.

Najwięcej przyznanych Uniwersytetowi Warszawskiemu środków (16,18 mln euro) służy realizacji projektów w filarze Excellent science (Doskonała baza naukowa). 8 mln euro dofinansowania przyznano na przedsięwzięcia w ramach filaru Global Challenges and European Industrial Competitiveness (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa), a 1,49 mln euro – na projekty w filarze Innovative Europe (Innowacyjna Europa).

Wśród projektów z UW dofinansowanych ze środków HE w 2022 roku jest pięć zwycięskich wniosków laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC):

 

  • ERC Starting Grants: 

– dwa na Wydziale Fizyki – Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics (QuantMol), kierowany przez prof. Michała Tomzę, a także A MISTery of Long Secondary Periods in Pulsating Red Giants – Traces of Exoplanets? (LSP-MIST), kierowany przez dr hab. Dorotę Skowron z Obserwatorium Astronomicznego; 

– jeden na Wydziale Historii – Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third-fifth century AD) (STONE-MASTERS), kierowany przez dr. Pawła Nowakowskiego;

– jeden na Wydziale Chemii – Chiralitysensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance (NMER), kierowany przez prof. Piotra Garbacza;

 

  • ERC Consolidator Grant na Wydziale Socjologii – Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights (Abortion Figurations), kierowany przez prof. Martę Bucholc.

W 2023 roku granty ERC w ramach programu „Horyzont Europa” otrzymało czworo naukowców realizujących projekty na UW:

  • ERC Starting Grants:

– jeden na Wydziale Neofilologii – The concept of teotl: a complex approach to the principal religious category of pre-Hispanic Central Mexico (Teotl), kierowany przez dr Agnieszkę Brylak;

– jeden na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki – Proportional Algorithms for Democratic Decisions (PRO-DEMOCRATIC), kierowany przez dr. hab. Piotra Skowrona;

 

  • ERC Consolidator Grant w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego – Afropolis Tungul: Urban biography of a cosmopolitan African capital (Afropolis Tungul), kierowany przez prof. Artura Obłuskiego;
  • ERC Proof of Concept na Wydziale „Artes Liberales” – The Modern Argonauts: A Multicultural Educational Programme Preparing Young People for Contemporary Challenges through an Innovative Use of Classical Mythology, kierowany przez prof. Katarzynę Marciniak.

Informacje o wszystkich 28 grantach ERC przyznanych dotychczas naukowcom z UW znajdują się tutaj:

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)