15 września rozpoczął się tegoroczny Festiwal Nauki w stolicy. Uniwersytet Warszawski – jeden ze współzałożycieli wydarzenia – jak co roku organizuje szereg spotkań, wykładów i warsztatów. Wśród nich są m.in.: debata o współczesnych środkach przekazu, praktyczne zajęcia z krystalizacji białka, filozoficzne kalambury, pokaz sond kosmicznych czy zwiedzanie katakumb Pałacu Staszica.

To już 27. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie – wydarzenia o charakterze popularnonaukowym, w którym udział wziąć może każdy zainteresowany tematyką wielu oferowanych w programie spotkań, lekcji, gier edukacyjnych czy wystaw. Spotkania poprowadzą naukowcy z licznych uczelni, instytucji i ośrodków naukowych. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet SWPS oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Wydarzenie potrwa od 15 do 29 września, a jego hasło przewodnie brzmi: „Nauka to podróż w przyszłość”. Program podzielony jest na trzy części: lekcje, spotkania oraz wystawy. Niektóre z dwóch pierwszych odbędą się w formie online.

 

Przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie jest prof. Joanna Jurewicz z Wydziału Orientalistycznego UW, a dyrektorką dr Zuzanna Toeplitz z Wydziału Psychologii UW.

 

O nauce w prostych słowach

Festiwal Nauki od lat prezentuje pracę naukowców, wyniki i metody ich badań, a także osiągnięcia w ramach różnych dyscyplin naukowych – od fizyki, poprzez biologię, archeologię, po filozofię czy historię sztuki.

Festiwal  jest  głosem  naukowców  przekonanych,  że  o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać  wiedzę  i  najnowsze  odkrycia,  również,  by zyskiwać poparcie  społeczne  dla  dalszego  rozwoju nauki  w  Polsce.  Finansowanie  budżetowe  nauki  było i jest  niskie, jest  w  nim  wciąż  zbyt  niski  wkład  funduszy prywatnych  przedsiębiorców  i  korporacji.  Stąd  nasze niezmienne od początku hasło: „Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję” – piszą organizatorzy na stronie Festiwalu.

Wydarzenia realizowane podczas Festiwalu odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach seminaryjnych i doświadczalnych.

 

Na lekcje festiwalowe obowiązują zapisy poprzez stronę internetową Festiwalu Nauki, a przy wybranych spotkaniach widnieje informacja, pod jakim adresem można się zapisać (brak informacji o zapisach oznacza, że nie obowiązują). Lekcje w ramach Festiwalu kierowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich, przede wszystkim znajdujących się w Warszawie.

Program spotkań podzielony jest na:

  • debaty główne – dyskusje specjalistów na bieżące tematy wybrane przez Radę Programową;
  • wydarzenia specjalne;
  • spotkania całodniowe, do których można dołączyć w dowolnej chwili ich trwania;
  • spotkania dla dzieci i młodzieży;
  • Dzień Nauki – cykl spotkań organizowanych przez UW (24 września), Akademię Leona Koźmińskiego (16 września) i Uniwersytet SWPS (17 września);
  • „Wieczór z nauką” – spotkania odbywające się po godz. 19.00;
  • kluby, czyli spotkania odbywające się w dni powszednie;
  • spotkania weekendowe.

Uczestnicy Festiwalu mogą wyszukać interesujące ich spotkania, lekcje lub wystawy za pośrednictwem strony Festiwalu Nauki w Warszawie >>

 

Główne debaty i ważniejsze spotkania festiwalowe będą rejestrowane, a także udostępniane za pośrednictwem kanału YouTube Festiwalu.

Od podatków do warszawskiego cyklotronu

Uniwersytet Warszawski jest organizatorem ponad 120 wydarzeń w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Nauki. Wśród nich są m.in.: debata o współczesnych środkach przekazu, warsztaty geologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży z krystalizacji białka, zwiedzanie warszawskiego cyklotronu, a także katakumb Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii UW, IFiS PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, pokaz modeli dwóch sond kosmicznych, wieczór z astronomią w Ostrowiku oraz wykłady o zarządzaniu dla dobra wspólnego, muzyce elektronicznej czy medycynie spersonalizowanej.

 

Program Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Złota Róża

Nagroda „Złota Róża” jest corocznym wyróżnieniem dla polskojęzycznych książek o charakterze popularnonaukowym, które służą rzetelnemu upowszechnianiu wiedzy naukowej, a zarazem charakteryzują się wybitną formą literacką. Fundatorami nagrody są: Festiwal Nauki w Warszawie oraz Instytut Książki – wydawca miesięcznika „Nowe Książki”.

 

Wśród laureatów wyróżnienia znajduje się trzech naukowców z UW: prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (były dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW) za książkę Historia fizyki w Polsce (Wydawnictwo Naukowe PWN SA), prof. Jerzy Dzik (profesor emerytowany Instytutu Biologii Ewolucyjnej UW) za książkę Biologia, czyli sens życia (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego), dr Marek Ostrowski (zm. 2019, był pracownikiem Wydziału Biologii UW) za cykl Tryptyk Warszawski, w którego skład wchodzą Spojrzenie Warsa, Oblicze Sawy i Pokolenie varsovia.pl (wyd. SAMPER).

 

Kawiarnia Naukowa

W okresie międzyfestiwalowym funkcjonuje tzw. Kawiarnia Naukowa. Na stronie internetowej Festiwalu publikowane są informacje o spotkaniach upowszechniających naukę. Wydarzenia te mają formę stacjonarną, część z nich jest także transmitowana online, a ich zapis publikowany jest w internecie.

 

Kawiarnia umożliwia naukowcom z różnych uczelni, ośrodków i instytucji naukowych przedstawienie w przystępny sposób materiałów o badaniach i odkryciach. To wspólne przedsięwzięcie Festiwalu Nauki w Warszawie, Wszechnicy (wszechnica.org.pl) oraz PAN Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie. Spotkania odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (od września do czerwca) w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

Od czego się zaczęło?

Początki Festiwalu Nauki w Warszawie sięgają grudnia 1996 roku, kiedy to rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej wraz z prezesem Polskiej Akademii Nauk sygnowali Porozumienie w sprawie organizacji Festiwalu Nauki. Co roku patronat nad wydarzeniem sprawuje Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich, prezes Polskiej Akademii Nauk oraz prezydent m.st. Warszawy, zaś jego siedzibą jest Uniwersytet Warszawski.