Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW jest partnerem strategicznym międzynarodowego projektu badawczego NIEM – największego w Europie przedsięwzięcia poświęconego integracji uchodźców.

“National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” (NIEM) to przedsięwzięcie 15 państw członkowskich UE, konsorcjum uniwersytetów, think-tanków oraz organizacji pozarządowych chcących poprawiać warunki życia uchodźców. Celem projektu są badania dotyczące integracji uchodźców oraz przygotowanie rekomendacji dla osób odpowiedzialnych za zmiany polityk publicznych – na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak i całej Unii Europejskiej.

 

– Aktualna, burzliwa debata na temat uchodźców, dotyczy przede wszystkim ich przyjmowania w Europie. Jednak kluczowe jest to, co dzieje się z uznanymi uchodźcami, gdy już zamieszkają w krajach, które przyznały im ochronę międzynarodową. Uchodźcy to kategoria społeczna szczególnie narażona na wykluczenie. Aby skutecznie mu zapobiegać, należy wiedzieć, jakie działania państwa prowadzą do rzeczywistej integracji – podkreśla dr Mikołaj Pawlak z IPSiR, który reprezentuje Uniwersytet Warszawski w NIEM.

 

W ramach projektu NIEM, co dwa lata analizowanych jest blisko 200 wskaźników opisujących warunki włączania uchodźców do społeczeństwa. Zagadnienia dotyczą m.in.: prawa pobytu, dostępu do mieszkań, rynku pracy, systemu edukacji czy systemu ochrony zdrowia. Badacze szukają odpowiedzi na pytania: jakie możliwości dostępu do obywatelstwa stwarzają uchodźcom poszczególne kraje UE, jak w krajach Unii wygląda procedura przyjęcia dziecka do szkoły od chwili złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy, po jakim czasie osoby starające się o azyl w Polsce, Hiszpanii lub na Węgrzech mogą podjąć legalnie pracę.

 

– Jest to olbrzymi i interesujący materiał badawczy. Jednak przede wszystkich pozwoli on na zidentyfikowanie dobrych praktyk w politykach integracyjnych poszczególnych porównywanych krajów, dzięki czemu będzie można je przenosić do tych państw, w których integracja uchodźców nie udaje się – zaznacza dr Mikołaj Pawlak.

 

Rola IPSiR UW polega na konsultacjach metodologicznych, udziale w zbieraniu i analizie danych oraz wypracowaniu rekomendacji dla reformy polityk integracyjnych. Uniwersytet Warszawski będzie też gospodarzem seminariów i konferencji dotyczących integracji uchodźców.

 

Projekt NIEM będzie realizowany do 2021 roku przy wsparciu Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

 

Więcej informacji na jego temat dostępnych jest na stronie

www.forintegration.eu