Autorzy uniwersyteckich przedsięwzięć otrzymali ponad milion zł w konkursie Dialog MNiSW. Przeprowadzą badania socjologiczne o twórcach łazików i stworzą system wsparcia przedsiębiorczości.

Dialog to konkurs grantowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedstawicieli nauki, instytucji badawczych, konsorcjów i firm, którzy chcą tworzyć połączenia między środowiskiem społeczno-gospodarczym i naukowym. Tym razem dofinansowanych zostało 15 przedsięwzięć, w tym 2 uniwersyteckie.

 

Pierwszy z projektów nosi tytuł „Konstrukcje społeczne. Twórcy łazików marsjańskich w perspektywie socjologii techniki” i pokieruje nim Marcin Zaród, doktorant z Instytutu Socjologii. MNiSW przyznało mu 145 tys. zł. Naukowiec planuje badania mechanizmów społecznych w zespołach studenckich z Polski, zajmujących się konstrukcją prototypów łazików marsjańskich. – Chcemy się dowiedzieć m.in. jaki jest profil edukacyjny konstruktorów i konstruktorek, jakie są mechanizmy tworzenia wiedzy w tych grupach i jakie są dalsze losy zwycięzców i zwyciężczyń międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich (np. University Rover Challenge, European Rover Challenge). Metodyka projektu będzie oparta na teorii aktora-sieci i innych koncepcjach związanych ze studiami nad nauką i techniką – opisuje Marcin Zaród.

 

Prace potrwają 2 lata i rozpoczną się w styczniu 2018 roku. W 2019 planowane jest seminarium badawcze dla studentów UW.

 

Drugi z projektów – pod hasłem „Innowacyjny system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – podniesienie efektywności współpracy nauki z gospodarką” – będzie prowadzony na Wydziale Zarządzania. Został on przygotowany  przez Centrum Przedsiębiorczości i Centrum Projektów i Ekspertyz WZ. Ministerstwo przyznało na niego prawie 880 tys. zł. Autorzy stworzą system wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na wydziale powstaną: baza wiedzy, blog, newsletter, baza ofert współpracy, panele eksperckie oraz będą przeprowadzone indywidualne konsultacje.