Uniwersytet Warszawski znalazł się w gronie laureatów IV edycji konkursu „Lider Dostępności”. Gala wręczenia wyróżnień objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP odbyła się 8 maja w Pałacu Prezydenckim.

Nagrodę specjalną – GRAND PRIX w imieniu UW odebrał p. Paweł Wdówik, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W tym roku Uniwersytet Warszawski został nagrodzony za systematyczne działania w celu poprawy dostępności architektonicznej uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz za całościową aktywność na rzecz tworzenia środowiska przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Organizatorami konkursu są Fundacja Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Premiuje on osoby, firmy i instytucje z terenu całej Polski, które w procesie planowania i tworzenia infrastruktury uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznano w ośmiu kategoriach, m.in. architekt/urbanista, przestrzeń publiczna, obiekt usługowy, obiekt zabytkowy. Lista laureatów >>

 

Nagroda w konkursie „Lider Dostępności 2019” nie jest pierwszym wyróżnieniem zdobytym przez uniwersytet w zakresie dostępności infrastruktury dla osób o ograniczonej swobodzie poruszania się. UW zdobyło to wyróżnienie również w roku 2017 w dwóch kategoriach: sieć placówek oraz obiekt mieszkalny (za akademik przy ul. Zamenhofa). W 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wraz z Miastem Stołecznym Warszawą przyznały uczelni nagrodę w konkursie „Warszawska Inwestycja bez barier” w kategorii obiekt zabytkowy za budynek Gmachu Audytoryjnego. Budynki UW zostały docenione w tym samym konkursie również w roku 2016. Wyróżnieniem w podobnej dziedzinie może poszczycić się również gmach BUW.