W tym roku mija trzydzieści lat od zapoczątkowania transformacji ustrojowej w Polsce. Zmiany, które dokonały się na jej skutek m.in. w krajowym systemie politycznym i sferze relacji międzynarodowych przeanalizuje prof. Roman Kuźniar z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. 21 maja wystąpi jako prelegent podczas kolejnego spotkania z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

Prof. Roman Kuźniar jest politologiem specjalizującym się w kwestii stosunków międzynarodowych. Wykształcenie zdobywał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Studiów Strategicznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Jako akademik prowadzi zajęcia, a także publikuje liczne prace naukowe dotyczące m.in. bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki światowej, akcji humanitarnych oraz polskiej polityki zagranicznej. Poza działalnością badawczą pełnił również ważne funkcje dyplomatyczne. Był m.in. dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz doradcą Prezydenta RP ds. międzynarodowych. Obecnie jest przewodniczącym Rady Programowej Fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego i Rady fundacji „My, obywatele Unii Europejskiej – Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”.

 

Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej.

 

21 maja prof. Roman Kuźniar wystąpi jako prelegent podczas ostatniego w tym roku akademickim spotkania z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Jego tytuł to „1989-2019 – wielka transformacja. Próba bilansu”.

 

Wydarzenie odbędzie się 21 maja (wtorek) o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Cykl „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” organizowany jest na UW od 2000 roku. Prelegentami są naukowcy, osoby związane ze światem kultury i sztuki oraz politycy.

 

„8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” na Facebooku